Pretraživanje    Ispis   English

Kalkulator naknade za preknjižbu

 

Procjena iznosa naknade služi za utvrđivanje visine naknade za preknjižbe
na temelju Ugovora o kupoprodaji, Ugovora o darovanju, Ugovora o prijenosu, Ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju. Naknada iznosi 0,1% vrijednosti transakcije.
Vrijednost transakcije izračunava se umnoškom količine vrijednosnog papira (koja je predmet preknjižbe) i zadnje tržišne vrijednosti prethodnog mjeseca.
Ukoliko je tržišna vrijednost nepoznata, uzima se nominalna vrijednost.
Minimalna naknada iznosi 200,00 kn, a maksimalna naknada iznosi 10.000,00 kn.

Podaci za uplatu:
Primatelj: SKDD d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb
IBAN: HR98 2390 0011 1000 1719 8
Model: HR00
Poziv na broj: 099-OIB uplatitelja