Pretraživanje    Ispis   English

O SKDD-u


U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala te Pravila i Upute SKDD-a, SKDD:

  • upravlja središnjim depozitorijem nematerijaliziranih vrijednosnih papira

  • upravlja sustavom poravnanja i namire transakcija vrijednosnim papirima sklopljenih na uređenom tržištu i multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP) ili izvan uređenog tržišta i MTP-a (OTC transakcije)

  • određuje jedinstvene identifikacijske oznake nematerijaliziranih vrijednosnih papira (ISIN i CFI oznake)


SKDD (Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.) je osnovan 18. travnja 1997. na temelju članka 84. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (NN 107/95) i članka 177. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93) kao dioničko društvo s nazivom tvrtke Središnja depozitarna agencija d.d. Promjena naziva tvrtke u Središnje klirinško depozitarno društvo provedena je 13. ožujka 2009. godine.

Zakon o tržištu vrijednosnih papira bio je na snazi od 25. srpnja 2002. godine do 31. prosinca 2008. godine, zamijenivši Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima

Zakon o tržištu kapitala stupio je na snagu 1. siječnja 2009. godine. Na temelju članka 593. istog Zakona, Središnje klirinško depozitarno društvo, koje ima dozvolu za obavljanje poslova depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira te poslova prijeboja i namire, sklopljenih pravnih poslova s tim papirima u skladu sa ZTVP-om, nastavlja poslovanje kao središnje klirinško depozitarno društvo u skladu s odredbama ovog Zakona, koje je dobilo odobrenje za obavljanje djelatnosti iz članka 506. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog Zakona s vrijednosnim papirima i trezorskim, blagajničkim i komercijalnim zapisima. Isti članak, stavak 2. navodi da sustav za obavljanje poslova prijeboja i namire, sklopljenih pravnih poslova s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima kojima upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo, nastavlja djelovati kao sustav poravnanja i namire za vrijednosne papire iz članka 501. ovog Zakona.

Imatelji redovnih dionica SKDD-a su:

 

Imatelj

Postotak (%)

Količina

Financijska agencija (FINA)  56,62 56.338
Republika Hrvatska   39,15 38.958
Sudionici tržišta kapitala (banke, brokerske kuće, izdavatelji, organizirana tržišta) i ostali 4,23 4.204

Ukupno

100,00 99.500


Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080138626, OIB: 64406809162. Temeljni kapital SKDD-a iznosi 94.525.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Ukupno izdanih 99.500 dionica na ime. Žiro račun: HR9823900011100017198 kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb.

Uprava SKDD-a sastoji se od dva člana:


Nadzorni odbor SKDD-a prema Statutu ima najviše devet članova, s time da trenutno broji sedam članova:
  • Predsjednik Nadzornog odbora, Dražen Čović (životopis)
  • Član Nadzornog odbora, Dubravko Žižak
  • Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, Darija Radovanić (životopis)
  • Članica Nadzornog odbora, Marija Zuber (životopis)
  • Član Nadzornog odbora, Anto Bajo (životopis)
  • Član Nadzornog odbora, Davor Zoričić (životopis)
  • Članica Nadzornog odbora, Maja Bešević Vlajo (životopis)

Članovi Uprave i Nadzornog odbora nisu imatelji dionica SKDD d.d. Odluku o iznosu naknade članovima nadzornog odbora SKDD-a možete preuzeti ovdje, a njenu dopunu ovdje.

Organizacijsku strukturu SKDD-a možete preuzeti ovdje.