Pretraživanje    Ispis   English

Sudionici

Da bi SKDD sudioniku mogao pružati usluge, isti mora biti primljen u članstvo SKDD-a, tj. postati član sudionik. Članovi sudionici se u članstvo primaju isključivo kao izravni članovi.


Postupak primitka u članstvo članova sudionika opisan je u Glavi drugoj Upute SKDD-a.


Ovisno o poslovima koje podnositelj zahtjeva obavlja s vrijednosnim papirima, isti može koristiti usluge SKDD-a kao:

  • Broker (B) - član sudionik koji koristi skup usluga vezanih za kupnju/primitak i prodaju/isporuku vrijednosnih papira u svoje ime, a za svoj ili tuđi račun i usluge upravljanja portfeljem za račun klijenta;
  • Društvo za upravljanje računima portfelja (A) – član sudionik koji koristi skup usluga vezanih za upravljanje portfeljem;
  • Skrbnik (S) - član sudionik koji koristi skup usluga vezanih za skrbništvo nad vrijednosnim papirima;
  • Sudionik novčanog tržišta (M) - član sudionik koji koristi skup usluga vezanih za kupnju i prodaju vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun.


Izravni član pristupa informacijskom sustavu SKDD-a putem VPN klijenta, a prema UPUTAMA ZA SPAJANJE ČLANA NA INFORMACIJSKI SUSTAV SKDD-a.