Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

KORIŠTENJEM OVIH INTERNETSKIH STRANICA STRANICA POTVRĐUJETE DA PRISTAJETE NA SLJEDEĆE UVJETE I NJIHOVE PRAVNE UČINKE

Podaci objavljeni na ovim internetskim stranicama informativnog su karaktera i mogu se koristiti samo u osobne svrhe. Reprodukcija predmetnih materijala nije dozvoljena, osim uz posebno odobrenje Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD). Podaci o članovima SKDD-a i vrijednosnim papirima smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, SKDD ne jamči za njihovu točnost, istinitost ili pouzdanost, te preporučujemo dodatnu provjeru kod nadležnih tijela i registara. Informacije dostupne na internetskim stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja. Do ograničenja predviđenih zakonom i ugovorima koje je obvezuju, SKDD ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od informacija dostupnih na ovim internetskim stranicama.

SKDD ne odgovora za sigurnost poruka elektroničke pošte niti odgovara za slučaj pogrešne dostave, neovlašteni pristup ili povredu tajnosti informacija sadržanih u takvim porukama. Ukoliko želite zaštititi privatnost poruka elektroničke pošte, preporučujemo učitati javni PGP ključ SKDD-a.

SKDD ima pravo u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim internetskim stranicama.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove internetske stranice mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe internetskih stranica ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Isključenje odgovornosti

SKDD će s dužnom pažnjom primjenjujući razumne mjere održavati ove stranice potpuno funkcionalnima.

SKDD nije odgovoran za eventualne netočnosti kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa stranici.

SKDD nije odgovoran za

  • posljedice koje na bilo koji način mogu nastati iz, ili su na bilo koji način povezane uz korištenje ovih stranica ili bilo koje s njom povezane internetske stranice,
  • za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice,
  • bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice ili bilo koje s njom povezane internetske stranice.

Svaki korisnik je suglasan da pristupa i koristi ove stranice i bilo koje s njom povezane internetske stranice na vlastiti rizik.

SKDD ima pravo onemogućiti ili ograničiti korisnicima pristup ovim stranicama

  • za vrijeme izmjene, održavanja ili u slučaju tehničke greške na stranici;
  • ako korisnik koristi stranice na način protivan ovim pravnim napomenama;
  • ako korisnik postupa na način koji bi prema ocjeni SKDD-a na bilo koji način ugrožavao ili mogao ugroziti rad ove stranice.

Poveznice (eng. Linkovi)

SKDD ne odgovara za sadržaj internetskih stranica povezanih s ovom stranicom ili putem kojih je korisnik mogao pristupiti ovoj stranici.

Zaštita osobnih podataka

Tijekom obavljanja registriranih djelatnosti, SKDD obrađuje osobne podatke fizičkih osoba pri čemu postupa s posebnom pažnjom i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ( EU 2016/679) – GDPR (dalje: Uredba), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osobni podaci ispitanika se obrađuju zakonito, pošteno i transparentno, pri čemu se štiti sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, te se primjenjuju najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. U skladu s člancima 13. i 14. Uredbe, u dokumentima u nastavku pruža se obavijest o tome kako SKDD obrađuje osobne podatke, koja prava ispitanici imaju u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka i kako se ta prava mogu ostvariti.

Za dodatne informacije u vezi obrade osobnih podataka možete kontaktirati Službenika za zaštitu podataka putem adrese szop@skdd.hr.