Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Kalkulator naknade za preknjižbu

Kalkulator naknade za preknjižbu

Izračun naknade

Izračun naknade

Izračun iznosa naknade isključivo je informativne naravi i služi za utvrđivanje visine naknade za provođenje preknjižbe na temelju ugovora o kupoprodaji, ugovora o darovanju, ugovora o prijenosu, ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju. Naknada iznosi 0,1% vrijednosti transakcije. Vrijednost transakcije jednaka je umnošku količine vrijednosnog papira koja je predmet preknjižbe i zadnje tržišne vrijednosti prethodnog mjeseca. SKDD jednom mjesečno na svojim internetskim stranicama objavljuje tržišnu vrijednost po kojoj se obračunava naknada. Ukoliko tržišna vrijednost nije poznata, za izračun naknade će se koristiti nominalna vrijednost vrijednosnog papira. Minimalan iznos naknade je 200,00 kn, a maksimalan 10.000,00 kn.

Konačan iznos naknade utvrđuje se i obračunava u trenutku provođenja preknjižbe odnosno prijenosa vrijednosnih papira u informacijskom sustavu SKDD-a. SKDD ne odgovara za mali broj slučajeva u kojima su eventualno moguće razlike između informativnog izračuna naknade i konačnog iznosa naknade. U predmetnim situacijama, SKDD će izvršiti povrat više uplaćenih sredstava ili će nalogodavatelja pozvati na dodatnu uplatu sredstava.

Podaci za uplatu:
Primatelj: SKDD d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb
IBAN: HR98 2390 0011 1000 1719 8
Model: HR00
Poziv na broj: 099-OIB uplatitelja