Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Registracija novog ulagatelja

Registracija novog ulagatelja

Registracija preko NIAS-a (e-Građani)

Registracija preko NIAS-a (e-Građani)


Ako ste PIN zagubili, potrebno je dostaviti DEP-PIN nalog, na kojem je postupak izdavanja novog PIN-a detaljno opisan.

Obavezno unesite sva polja, kako biste mogli nastaviti postupak registracije.

U slučaju nemogućnosti prijave, molimo kontaktirajte našu tehničku službu za korisnike na telefonski broj + 385 1 4607303 ili na adresu elektroničke pošte skdd@skdd.hr.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Uključenje ili registracija usluge e-Ulagatelj

Usluga e-Ulagatelj dostupna je vlasnicima računa vrijednosnih papira koje u svom informacijskom sustavu vodi SKDD d.d. (dalje: SKDD). Vlasnik računa vrijednosnih papira može pristupiti usluzi e-Ulagatelj korištenjem oznake i PIN-a osnovnog računa ili korištenjem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Uvjeti korištenja usluge e-Ulagatelj:

Uključenjem usluge e-Ulagatelj vlasnik računa vrijednosnih papira pristaje i suglasan je
  • da mu se za sve račune vrijednosnih papira koji su obuhvaćeni uslugom e-Ulagatelj obavijesti više ne otpremaju poštom, nego dostavljaju na portal;
  • da mu se računi za obavljene usluge izdaju i dostavljaju na portal, te će se tako izdani i dostavljeni računi u elektroničkom obliku smatrati računima u smislu Zakona i Pravilnika o PDV-u te ostalih važećih poreznih i računovodstvenih propisa.
SKDD zadržava pravo obavijesti otpremiti poštom.

Vlasnik računa također prihvaća i sljedeće uvjete:

Podatke o vlasniku računa SKDD je ovlašten učiniti dostupnim trećim osobama u skladu s pozitivnim propisima RH.

Vlasnik računa je suglasan da mu se SKDD može obraćati pisanim putem, telefonski ili elektroničkom poštom, a u svezi njegovog računa vrijednosnih papira u SKDD-u kao i radi pružanja ostalih informacija.

Vlasnik računa je odgovoran za kompatibilnost i povezivanje svog računalnog sustava i informacijskog sustav SKDD-a. SKDD ne odgovara za nedostatke računalnog sustava vlasnika računa.

Vlasnik računa također je odgovoran da adresa elektroničke pošte koju je naznačio bude ispravna, važeća, te se može registrirati u sustavu SKDD-a.

Korisnik je odgovoran za sve telekomunikacijske i slične troškove koje je prouzročio pristupanjem usluzi i korištenjem iste. SKDD zadržava pravo izmjena, nadogradnje ili ograničavanja usluge u bilo koje vrijeme, o čemu će izvijestiti Vlasnika računa.

SKDD ima pravo vlasniku računa privremeno uskratiti pristup “Prijavi registriranih korisnika” u slučaju da:
  • ukoliko vlasnik računa od početka procesa prijave ostvari 3 uzastopna nepravilna pokušaja prijave, pristup se uskraćuje na 5 minuta radi zaštite podataka; ukoliko vlasnik računa ostvari još 3 uzastopna nepravilna pokušaja prijave, pristup se uskraćuje na 24 sata radi zaštite podataka, a usluga se prije isteka naprijed navedenog roka može ponovo aktivirati korištenjem tajnog PUK-a.
  • se radi o nepredvidivom uzroku u informacijskom sustavu SKDD d.d. i/ili na fizičkoj lokaciji SKDD d.d. koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, ili ako se općenito radilo o nesavladivim preprekama.
Iznimno i iz opravdanih razloga SKDD zadržava pravo vlasniku računa trajno uskratiti pristup „Prijavi registriranih korisnika” (uključujući, ali ne ograničavajući se na situacije kada SKDD ima osobnih saznanja o zlouporabi nečijeg tajnog PIN-a, u slučaju zlonamjernih DDOS napada na internetske stranice SKDD-a…). U tom slučaju SKDD za takvog vlasnika računa promptno aktivira formu pisanih obavijesti.

Vlasnik računa je dužan bez odgađanja pisanim putem ili elektroničkom poštom obavijestiti SKDD o svakoj promjeni podatka bitnih za korištenje ove usluge.
U suprotnom SKDD ne odgovara za eventualna pogrešna adresiranja i/ili nemogućnost pristupa sustavu SKDD-a, odnosno svako drugo neovlašteno korištenje.

Vlasnik računa se obvezuje čuvati tajnim korisničko ime, tajni PIN i PUK, te je isključivo odgovoran za svaku štetu nastalu uslijed zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja i/ili nepravilnog postupanja s korisničkim imenom i/ili tajnim PIN-om i/ili PUK-om.

SKDD nije odgovoran ni za kakvu zlouporabu usluge koju počini vlasnik računa i bilo koja druga osoba, niti za bilo koje odavanje povjerljivih informacija u slučaju da vlasnik računa nije poduzeo razumne mjere opreza za čuvanje podataka dostupnih korištenjem usluge.

SKDD zadržava pravo izmijeniti ove uvjete o čemu je dužan na odgovarajući način obavijestiti ulagatelje koji su na iste pristali.

SKDD zadržava pravo izmijeniti ove uvjete o čemu je dužan na odgovarajući način obavijestiti ulagatelje koji su na iste pristali ovdje.

Vlasnik računa uključenjem ili registracijom usluge e-Ulagatelj potvrđuje:
  • da je u cijelosti upoznat te prihvaća Uvjete korištenja usluge e-Ulagatelj;
  • točnost i potpunost podataka vlasnika računa upisanih u informacijskom sustav SKDD-a;
  • da je suglasan da je SKDD ovlašten, u skladu s odredbama zakona i podzakonskih akata koji uređuju zaštitu osobnih podataka, obrađivati njegove osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga, kao i da SKDD može osobne podatke vlasnika računa davati trećima isključivo s ciljem izvršavanja Usluga, zaštite njegovih interesa te sprječavanja eventualnih zlouporaba.