Pretraživanje    Ispis   English

Portal za izdavatelje

SKDD nudi besplatnu uslugu Portal za izdavatelje svim članovima depozitorija (izdavateljima). Uključenje je online, jednostavno i brzo, sve što je potrebno su oznaka trezorskog računa i PIN trezorskog računa izdavatelja!PREDNOSTI:

  • preuzimanje mjesečnih izvještaja odmah nakon njihove izrade u SKDD-u (podaci dostupni počevši od podataka za prosinac 2012.)
  • online naručivanje i preuzimanje izvještaja (stanje pozicija na današnji dan, redoslijed stavki knjiženja u periodu, opći podaci o vlasnicima/nositeljima računa, pregled računa sa suovlaštenicima/imateljima, obavijest o stanju na trezorskom računu na traženi datum)
  • izravno preuzimanje računa za obavljene usluge (svaki račun izdan nakon aktivacije usluge)
  • uvid u sve aktivne terete za sve vrijednosne papire kojih ste izdavatelj
  • izravan pristup podacima o izdavatelju u depozitoriju SKDD-a (osnovni podaci izdavatelja, kontakt podaci izdavatelja)
  • izravan pristup podacima na trezorskom računu (stanje, promjene, transakcije)
  • potvrda/otkaz registracije na trezorskom računu
  • promjena PIN-a za trezorski račun, promjena PUK-a za izdavatelja
  • pregled podataka i promjena podataka mogući su svaki dan 0-24h (iznimka je potvrda/otkaz zahtjeva za registraciju koju je moguće obaviti samo radnim danom od 8 do 18 sati)
  • korištenje usluge se ne naplaćuje.Registracija novih izdavatelja Prijava registriranih izdavatelja