Pretraživanje    Ispis   English

Registracija novog korisnika    
 
   


Ako ste PIN zagubili, potrebno je dostaviti DEP-PIN nalog, na kojem je postupak izdavanja novog PIN-a detaljno opisan.

Obavezno unesite sva polja, kako biste mogli nastaviti postupak registracije.

U slučaju nemogućnosti prijave, molimo kontaktirajte našu tehničku službu za korisnike na telefonski broj 01/4607-303 ili na adresu elektroničke pošte skdd@skdd.hr.

 Pravne napomene
   
 
Pravne napomene kod registracije usluge:

Vlasnik/nositelj računa suglasan je da se uključenjem usluge Moj e-račun slanje obavijesti (stanje, promet…) prestaje obavljati u pisanom obliku za sve račune vlasnika/nositelja računa koji su obuhvaćeni ovom uslugom, te ih od trenutka uključenja usluge dobiva isključivo putem elektronske pošte na onu adresu elektroničke pošte koju je naznačio i to u .pdf obliku i/ili ih preuzima putem internetske stranice SKDD-a (Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.) www.skdd.hr.

Uključenjem Usluge vlasnik/nositelj računa daje suglasnost da račune za obavljene usluge prihvaća u elektroničkom obliku u smislu Zakona i Pravilnika o PDV-u te ostalih važećih poreznih i računovodstvenih propisa, te mu se od tog trenutka svi računi više ne dostavljaju poštom, u pisanom obliku.

Ova usluga raspoloživa je isključivo vlasnicima/nositeljima računa vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. koji se identificiraju putem oznake ulagatelja (oznake osnovnog računa) i tajnog PIN-a tog računa kroz „Prijavu registriranih korisnika“.

SKDD zadržava pravo određene obavijesti i dalje dostavljati kao poštansku pošiljku.

Vlasnik/nositelj računa također izričito prihvaća i sljedeće uvjete:

Svi osobni podaci vlasnika/nositelja računa (koji uključuju ali se ne ograničavaju na adresu elektroničke pošte, dopisnu adresu…) ustupljeni su dobrovoljno te se Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje u tekstu: SKDD) može njima koristiti u cilju nedvojbene identifikacije vlasnika/nositelja računa, zaštite njegovih osobnih imovinskih interesa, daljnjeg informiranja o proizvodima i uslugama SKDD-a uz obvezu čuvanja ustupljenih podataka kao profesionalne tajne.

Ti podaci se mogu učiniti dostupnim trećim osobama ako iste imaju pravo uvida u osobne podatke na temelju zakonskih propisa RH (državna tijela…).

Vlasnik/nositelj računa je suglasan da mu se SKDD može obraćati pisanim putem, telefonski ili elektroničkom poštom, a u svezi njegovog računa vrijednosnih papira u SKDD-u kao i radi pružanja ostalih informacija.

Vlasnik/nositelj računa je odgovoran za kompatibilnost i održavanje svog računalnog sustava, uključujući software i linije za vezu.

Vlasnik/nositelj računa također je odgovoran da adresa elektroničke pošte koju je naznačio bude ispravna, važeća, te se može registrirati u sustavu SKDD-a. SKDD nema nikakvu odgovornost ili obvezu s obzirom na korisnikovu opremu i njene eventualne nedostatke.

Korisnik je odgovoran za sve telekomunikacijske i slične troškove koje je prouzročio pristupanjem usluzi i korištenjem iste. SKDD zadržava pravo izmjena, nadogradnje ili ograničavanja usluge u bilo koje vrijeme, o čemu će izvijestiti Vlasnika/nositelja računa.

SKDD ima pravo vlasniku/nositelju računa privremeno uskratiti pristup “Prijavi registriranih korisnika” u slučaju da:

- vlasnik/nositelj računa od početka procesa prijave ostvari 3 uzastopna nepravilna pokušaja prijave pristup se uskraćuje na 5 minuta
radi zaštite podataka, ukoliko vlasnik/nositelj računa ostvari još 3 uzastopna nepravilna pokušaja prijave pristup se uskraćuje na 24 sata radi zaštite podataka,a usluga se prije isteka naprijed navedenog roka može ponovo aktivirati korištenjem tajnog PUK-a.
- se radi o nepredvidivom uzroku u elektronskom sustavu SKDD d.d. i/ili na fizičkoj lokaciji SKDD d.d. koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti ili ako se općenito radilo o nesavladivim preprekama.
Iznimno i iz opravdanih razloga SKDD zadržava pravo vlasniku/nositelju računa trajno uskratiti pristup “Prijavi registriranih korisnika” (uključujući, ali ne ograničavajući se na situacije kada SKDD ima osobnih saznanja o zlouporabi nečijeg tajnog PIN-a, u slučaju zlonamjernih DDOS napada na internetske stranice SKDD-a…).
U tom slučaju SKDD za takvog vlasnika/nositelja računa promptno aktivira formu pisanih obavijesti.

Vlasnik/nositelj računa je dužan bez odgađanja pisanim putem ili elektroničkom poštom javiti SKDD-u svaku promjenu podatka bitnih za korištenje ove usluge.
U suprotnom SKDD ne odgovara za eventualna pogrešna adresiranja i/ili nemogućnost pristupa sustavu SKDD-a odnosno svako drugo neovlašteno korištenje.

Vlasnik/nositelj računa se obvezuje držati u tajnosti korisničko ime, tajni PIN i PUK, te je isključivo odgovoran za svaku štetu nastalu uslijed zlouporabe i/ili neovlaštenog korištenja i/ili nepravilnog postupanja s korisničkim imenom i/ili tajnim PIN-om i/ili PUK-om.

SKDD nije odgovoran za bilo kakvu zlouporabu usluge učinjenu od vlasnika/nositelja računa i bilo koga drugoga, niti za bilo koje odavanje povjerljivih informacija u slučaju da vlasnik/nositelj računa nije poduzeo razumne mjere opreza za čuvanje podataka dostupnih korištenjem usluge.

SKDD zadržava pravo izmijeniti ove uvjete o čemu je dužan na odgovarajući način obavijestiti ulagatelje koji su na iste pristali.