Pretraživanje    Ispis   English

Fond za zaštitu ulagatelja

Zakon o tržištu kapitala na hrvatsko je tržište kapitala unio brojne novine kojima se cijelo tržište mora prilagoditi i prihvatiti ih u svom svakodnevnom poslovanju i to u vrlo kratkim rokovima. U skladu s europskom pravnom stečevinom, jedna od osnovnih odrednica tog zakona je i vrlo visok stupanj zaštite ulagatelja, pa je tako u hrvatsko zakonodavstvo i praksu uveden potpuno novi sustav zaštite ulagatelja kojeg provodi i nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA).


U tu je svrhu 18. lipnja 2009. godine formiran i osnovan Fond za zaštitu ulagatelja te je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) na neodređeno vrijeme dobilo od HANFA-e odobrenje za obavljanje poslova Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja te su ujedno odobrena i Pravila Fonda za zaštitu ulagatelja, čije je i izmjene i dopune HANFA odobrila 23. srpnja 2009. godine.


Tim je Pravilima podrobnije opisano formiranje i način rada Fonda, uplate doprinosa, upravljanje sredstvima Fonda te postupanje po nastanku osiguranog slučaja.


Od 26. lipnja 2009. godine u Hrvatskoj narodnoj banci otvoren je i poseban račun Fonda br. 1001005-1310010018, IBAN: HR1910010051310010018 na kojem se novčana sredstva Fonda uplaćuju i vode.


Svrha je Fonda zaštita tražbina klijenata članova Fonda koje član Fonda nije u mogućnosti isplatiti i/ili vratiti Klijentu u slučaju kada je nad članom Fonda otvoren stečajni postupak ili ako HANFA utvrdi da je kod člana Fonda nastupila nemogućnost ispunjavanja obveza prema klijentima.


Tražbine klijenta osigurane su do vrijednosti najviše 150.000 kuna po klijentu člana Fonda, a članovi Fonda su, ukratko, sva investicijska društva i kreditne institucije koje pružaju određene investicijske usluge, društva za upravljanje investicijskim fondovima te neke podružnice stranih investicijskih društava.