Pretraživanje    Ispis   English

Usluge depozitorija

Članovima sudionicima su dostupni sljedeći zapisi u Depozitorij:

 • o ostalim članovima sudionicima - osnovni podaci za kontakt;
 • o ostalim članovima depozitorija - uz osnovne podatke za kontakt sadrže i podatke o djelatnosti člana depozitorija, temeljnom kapitalu i slično;
 • o vrijednosnim papirima upisanima u depozitorij - sadrže osnovne informacije o vrijednosnom papiru, njegovoj oznaci, ISIN-u, količini izdanih vrijednosnih papira i slično;
 • o vlasnicima/nositeljima računa koji su pozicije registrirali s tim članom i njihove pozicije registrirane s tim članom;
 • povijest transakcija po vlasnicima/nositeljima računa za pozicije registrirane s tim članom - uključuje vrstu preknjižbe i količinu vrijednosnih papira koja je bila predmet preknjižbe;
 • informacije o korporativnim akcijama svih članova depozitorija nakon javne objave akcije;
 • zapisi vezani uz poravnanje i namiru transakcija tog člana, uključujući i stanje na novčanim računima;
 • zapisi o teretima, odnosno založnom pravu ili fiduciju, kod kojih je navedeni sudionik jedna od ugovornih strana ili je pozicija registrirana s tim sudionikom. Za skrbnike ovo vrijedi samo ako su vrijednosni papiri ubilježeni na skrbničkom računu na ime.


Članovi sudionici mogu u sustavu SKDD-a obaviti sljedeće upise:

 • promjenu podataka o postojećem vlasniku/nositelju računa, ako je zapis o njemu dostupan tom članu prema odredbama ove Upute;
 • upis zajedničkog ili zastupničkog računa i promjena podataka o postojećem računu, ako je zapis o računu dostupan članu;
 • preknjižbe vrijednosnih papira utvrđene u daljnjem tekstu ove Upute.


Upis naloga u depozitorij mogu obaviti članovi sudionici i to:

 • upis skrbničkih računa;
 • upis računa portfelja;
 • predbilježba upisa ulagatelja;
 • preknjižbe vrijednosnih papira, u skladu s Pravilima i Uputom;
 • registracija pozicija, ako je to potrebno za provođenje preknjižbe.


Skrbnici i sudionici novčanog tržišta koji su kreditne institucije te HNB mogu, u skladu s odredbama Upute SKDD-a kojima su uređeni tereti, obavljati upise koji se odnose na predbilježbu i upis osnivanja i prestanak tereta.