Pretraživanje    Ispis   English

Izdavatelji

Da bi SKDD izdavatelju vrijednosnih papira mogao pružati usluge depozitorija, izdavatelj mora biti primljen u članstvo SKDD-a, tj. postati član depozitorija, te predati iz svojeg registra vrijednosnih papira (knjige dionica) podatke o vrstama i rodovima vrijednosnih papira, njihovim imateljima (ulagateljima) i njihovim pozicijama, kako bi isti mogli biti upisani u depozitorij.


Razlikuje se obvezno i dobrovoljno članstvo za članove depozitorija. Članovima SKDD-a obvezno postaju:

  • izdavatelji dionica koji prije stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala nisu izdali isprave o dionicama niti su ih izdali kao nematerijalizirane vrijednosne papire u sustavu SKDD-a.
  • izdavatelji koji izdaju ili nude vrijednosne papire javnom ponudom na području Republike Hrvatske (dalje: RH),
  • kreditne institucije i investicijska društva osnovana kao dionička društva,
  • izdavatelji vrijednosnih papira sa sjedištem u RH koji imaju namjeru uvrstiti iste na uređeno tržište,
  • i drugi izdavatelji kada je to propisano posebnim zakonom.

Izdavatelji koji nisu obavezni postati članovima SKDD-a, mogu postati članovima na vlastiti zahtjev, u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a.


Postupak primitka u članstvo, kao usluge pristupa u depozitorij za izdavatelja opisan je u Glavi prvoj Upute SKDD-a.