Pretraživanje    Ispis   English

Usluge poravnanja i namire

SKDD pruža sljedeće usluge poravnanja i namire:

 • Usluge poravnanja i namire transakcija sklopljenih na tržištu na temelju podataka o transakcijama koje dostavlja tržišni operater;
 • Usluge poravnanja i namire za transakcije koje su članovi sudionici sklopili korištenjem usluge ugovornih preknjižbi i usluge zajma vrijednosnih papira;
 • Usluge upravljanja rizikom koje se odnose na poravnanje i namiru transakcija vrijednosnim papirima, a koje uključuju osnivanje i vođenje jamstvenog fonda;
 • Usluge prekogranične namire.


Poravnanje transakcije je postupak pripreme transakcije za namiru i uključuje:

 • Razvrstavanje transakcija u jedan od postupaka namire;
 • Izračun obveza predaje vrijednosnih papira;
 • Izračun obveza predaje novčanih sredstava;
 • Izmjene u svezi transakcija;
 • Raspoređivanje (alokacija) transakcija - prijava računa vrijednosnih papira;
 • Izvještavanje o transakcijama;
 • Izračun gornje granice namire za sve transakcije koje se namiruju u postupku ugovorne namire;
 • Izračun pretpostavljene gornje granice namire na temelju izračuna gornjih granica namire.


SKDD pruža usluge namire vrijednosnih papira koji su uključeni u usluge poravnanja i namire uz primjenu načela:

 • Isporuke vrijednosnih papira bez plaćanja (Free of Payment – FoP);
 • Isporuke vrijednosnih papira uz plaćanje (Delivery versus Payment – DvP);
 • Isporuke vrijednosnih papira za druge vrijednosne papire (Delivery versus Delivery – DvD).


SKDD pruža usluge namire vrijednosnih papira u postupku:

 • Ugovorne namire – namira transakcija uz multilaterno netiranje obveza isporuke vrijednosnih papira i novčanih sredstava;
 • Pojedinačne namire - namira transakcija neovisno od drugih transakcija;
 • Namire zamjenom - namira transakcija neovisno od drugih transakcija.


  Usluge prekogranične namire:

 • Prekogranične transakcije su transakcije koje su sklopili članovi sudionici SKDD-a s članovima sudionicima stranog depozitorija radi izvršenja namire, za svoj račun ili za račun svojih klijenata. Prekogranične transakcije mogu se namirivati uz plaćanje ili bez plaćanja.Više informacija o uslugama poravnanja i namire možete naći u glavi osmoj upute SKDD-a.