Pretraživanje    Ispis   English

SWIFT poruke kroz poravnanje i namiru

Članovi sudionici koji mogu koristiti usluge ugovornih preknjižbi, sve radnje vezane uz iste mogu obavljati i korištenjem pripadajućih SWIFT poruka prema ISO standardu.


Opisane radnje s ugovornim preknjižbama, član sudionik obavlja slanjem odgovarajuće SWIFT poruke na SWIFT adresu SKDD-a.


Kada član sudionik ima aktiviranu ovu uslugu, usluga slanja poruka kroz sustav SKDD-a zamjenjuje se slanjem ekvivalentnih poruka putem SWIFT mreže. Ovu uslugu članovi mogu uključiti dostavom SPN-CLN naloga .