Pretraživanje    Ispis   English

Registri informacija

Registri informacija predstavljaju uslugu SKDD-a kojom njeni korisnici mogu preuzimati skupine podataka iz depozitorija SKDD-a kao što su podaci o:

  • članovima izdavateljima,
  • članovima sudionicima,
  • oznakama vrijednosnih papira i ISIN oznakama,
  • vrijednosnim papirima,
  • korporativnim akcijama,
  • prvih deset računa,
  • free floatu vrijednosnih papira

i pojedinosti o svim navedenim skupinama podataka, a koji se vode u depozitoriju SKDD-a i to u obujmu i dinamikom utvrđenom ugovorom između korisnika i SKDD-a.


Korisnik može biti bilo koji subjekt koji sa SKDD-om sklopi ugovor o otpremi podataka iz registra informacija (DEP-REG nalog).


Naknade za korištenje usluge otpreme podataka iz registra informacija utvrđuju se Cjenikom SKDD-a.


Više informacija o usluzi možete naći u Tehničkoj dokumentaciji za korištenje registara informacija.