Pretraživanje    Ispis   English

Usluge depozitorija

SKDD članu depozitorija pruža usluge održavanja računa koje uključuju:

 • Otvaranje novih računa vrijednosnih papira;
 • Upis promjena podataka o vlasnicima/nositeljima računa;
 • Upis promjena po računima (zastupnički, zajednički, računi za ostale namjene i dr.);
 • Upis podataka o opunomoćenicima;
 • Upis promjena podataka za isplatu novčanih sredstava iz korporativnih akcija;
 • Održavanje podataka o ispravama i prijenos podataka (upis pozicija) na temelju dematerijalizacije isprava;
 • Preknjižbe vrijednosnih papira izvan sustava poravnanja i namire (prijenosi pozicija između ili unutar računa);
 • Upisi osnivanja založnog prava i fiducija;
 • Upis ovrhe te privremene ili prethodne mjere zabrane otuđenja ili opterećenja vrijednosnih papira.


Usluge pohrane vrijednosnih papira uključuju:

 • Mjesečni izvještaj za izdavatelja o vlasnicima/nositeljima računa, pozicijama i drugim podacima iz depozitorija sa stanjem zadnjeg dana prethodnog mjeseca;
 • Izvještaj izdavatelju o vlasnicima/nositeljima računa i broju glasova radi održavanja glavne skupštine sa stanjem na dan koji je javno objavljen;
 • Mjesečni izvještaj za vlasnike/nositelje računa o stanju i promjenama na računu, a koje nisu vezane uz korporativne akcije (ako je tijekom mjeseca bilo promjena);
 • Dnevni izvještaj za vlasnike/nositelje računa o stanju na računu na tekući datum ili datum u prošlosti kao i izvještaj o promjenama na računu za traženo razdoblje (dostava na zahtjev);
 • Godišnji izvještaj o stanju na računu za sve vlasnike/nositelje računa domaće pravne osobe;
 • Izvještavanje vjerovnika o predbilježbi upisa/prestanka tereta;
 • Izvještavanje založnog i fiducijarnog vjerovnika o upisu nastanka/prestanka tereta.