Pretraživanje    Ispis   English

Usluge provedbe isplate iz korporativnih akcija

Usluge platnog agenta


SKDD provodi korporativne akcije u kojima će se, na osnovu akata SKDD-a ili ugovora o platnom agentu sklopljenog s članom depozitorija odnosno obveznikom isplate, ulagateljima izvršiti isplata novčanih sredstava, odnosno u kojima će nastupiti kao platni agent.


Korporativne akcije iz kojih proizlazi takva isplata su pravo na dividendu u novcu, predujam dividende u novcu, dividendu u dionicama iz povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva i kamatu iz dužničkog vrijednosnog papira, pravo na glavnicu iz dužničkog vrijednosnog papira u slučaju dospijeća i prijevremenog otkupa, isplate s osnova provođenja korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala smanjenjem nominale i povlačenjem dionica, isplate s osnova provođenja korporativne akcije podjele i spajanja dionica, konverzije vrijednosnica, redenominacije vrijednosnih papira, korporativne akcije preuzimanja (uključujući i naknadu troškova preuzimanja), isplate s osnova provođenja korporativnih akcija spajanja, pripajanja i odvajanja izdavatelja, i druge odgovarajuće isplate.


Usluge poreznog agenta


Osim usluga platnog agenta, SKDD obavlja i usluge poreznog agenta. U tom slučaju, SKDD umjesto izdavatelja obračunava iznos poreza i prireza u slučaju oporezivih isplata. SKDD redovito prati promjene propisa u Republici Hrvatskoj, kako bi isplate bile provedene u skladu s važećim propisima, što ujedno daje i izdavatelju sigurnost u pravilan i zakonit način postupanja, odnosno daje mu zaštitu od mogućeg (nehajnog) izvršenja prekršajnih ili čak kaznenih djela. Također, SKDD brine o specifičnim slučajevima (npr. zajednički računi, skrbnički računi, tereti…) u kojima se osoba kojoj se obračunava i obustavlja porez i prirez razlikuje od osobe kojoj će biti isplaćen neto iznos.


U slučajevima kada je SKDD platni agent kod isplate oporezive dividende, s ciljem izbjegavanja dvostrukog oporezivanja za inozemne porezne obveznike prikuplja i obrađuje podatke potrebne za pravilno i zakonito oporezivanje, između ostalog i tako da se nerezidentima Republike Hrvatske, uz najavu isplate, otprema i obrazac za primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. SKDD također izrađuje sve propisane izvještaje potrebne za Poreznu upravu, te po isteku kalendarske godine, za potrebe godišnje prijave poreza, izrađuje i otprema godišnje potvrde o isplaćenom neto iznosu te uplaćenom porezu i prirezu.