Pretraživanje    Ispis   English

Usluge provedbe javne ponude novog izdanja

Javna ponuda vrijednosnih papira je usluga koju SKDD nudi članovima depozitorija da u postupku javne ponude vrijednosnih papira, u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, preko sustava SKDD-a, a u suradnji s voditeljem javne ponude, provedu postupke prikupljanja (upisa) ponuda, prikupljanja novčanih sredstava te distribucije vrijednosnog papira.


U sklopu postupka javne ponude, aukcija predstavlja uslugu koja se odnosi na prikupljanje ponuda za upis vrijednosnih papira, danih od strane ulagatelja/ponuditelja kao i prihvaćanje upisanih ponuda, sve posredstvom voditelja javne ponude.


Javnu je ponudu preko sustava SKDD-a moguće provesti kao:

  • Inicijalnu ponudu - postupak izdavanja novog vrijednosnog papira člana depozitorija koji je u fazi osnivanja, odnosno člana depozitorija koji izdaje nove vrijednosne papire.
  • Sekundarnu ponudu - postupak izdavanja dodatne količine već izdanih vrijednosnih papira, odnosno prvo nuđenje javnosti već izdanih vrijednosnih papira,
  • Sekundarnu distribuciju - distribuciju već izdanih vrijednosnih papira kojih je imatelj jedan ulagatelj.


Više informacija o ovoj usluzi možete naći u glavi devetoj Upute SKDD-a.