Pretraživanje    Ispis   English

Usluge povjereništva

SKDD uslugu povjereništva nudi, kako članovima depozitorija, tako i ulagateljima, te svim ostalim članovima, ali i drugim zainteresiranim subjektima.


Radi se o usluzi za kojom praksa već neko vrijeme pokazuje potrebu, i to kada je za realizaciju određenih ugovora (o prodaji/prijenosu vrijednosnih papira), uvjetovanih ispunjenjem točno određenih uvjeta i obaveza, a koje se dokazuju prezentacijom ugovorenih dokumenata, potrebno sudjelovanje treće strane (SKDD-a) koja će na profesionalan i nepristran način svim ugovorim stranama jamčiti sigurnost u ostvarenju njihovih prava i ciljeva.


Račun povjerenika otvara se na temelju ugovora sklopljenog između zainteresiranih strana i SKDD-a, kao povjerenika. To je račun kojeg je vlasnik/nositelj upravo SKDD, a na njemu su ubilježeni vrijednosni papiri u ime i za račun osobe/osoba određenih ugovorom o povjereništvu te pod uvjetima i na način utvrđen tim ugovorom. Račun povjerenika u praksi funkcionira na sličan način kao i escrow račun u bankarskom svijetu.


SKDD uslugu vođenja računa povjerenika vodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) te Pravila i Upute SKDD-a.