Pretraživanje    Ispis   English

Usluge provedbe korporativnih akcija

Provođenje korporativnih akcija obvezno je korištenjem sustava SKDD-a.


Članovi depozitorija ispunjavanjem odgovarajućih naloga i dostavom dokumentacije SKDD-u iniciraju provedbu sljedećih korporativnih akcija:

 • Glavna skupština
 • Obračun i isplata dividende u novcu
 • Povećanje temeljnog kapitala
 • Smanjenje temeljnog kapitala
 • Distribucija s pravom prvenstva
 • Podjela dionica
 • Spajanje dionica
 • Konverzija vrijednosnih papira
 • Novo izdanje dužničkih vrijednosnih papira
 • Obračun i isplata kamata i glavnice za dužničke vrijednosne papire
 • Izdanje prava i varanta
 • Preuzimanje dioničkog društva
 • Opća ponuda za kupnju dionica društva koje nije ciljno društvo ili za kupnju Dionica bez prava glasa
 • Javna ponuda vrijednosnih papira
 • Prijevremeni iskup dužničkih vrijednosnih papira
 • Istiskivanje manjinskih dioničara
 • Spajanje i pripajanje društva
 • Podjela društva i drugih statusnih promjena dioničkih društava
 • Povlačenje vrijednosnih papira
 • Prijenos imovine dioničkog društva
 • Restrukturiranje poslovanja društva

kao i ostalih korporativnih akcija koje se odnose na ostvarivanje prava iz vrijednosnih papira njihovih imatelja.


U slučaju da SKDD nije platni agent, isti će, prema nalogu člana depozitorija ili osobe koju on za to ovlasti, izraditi samo obračun novčanih isplata za predmetnu korporativnu akciju, a član depozitorija je dužan obaviti isplatu prema obračunu koji mu otpremi SKDD.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima SKDD-a, članovi depozitorija su obvezni unaprijed i na vrijeme obavijestiti SKDD o svakoj korporativnoj akciji koju provode kako bi SKDD izradio odgovarajući obračun prava ili ovlaštenja za ulagatelje odnosno vlasnike/nositelje računa prema stanju u depozitoriju.


U provedbi korporativnih akcija član depozitorija i SKDD dužni su ispuniti sve obveze koje se odnose na potpunu i pravovremenu otpremu podataka, isprava, podnesaka i sudskih odluka, vrijednosnih papira, novčanih sredstava, izvještaja i drugih materijala u skladu s Glavom devetom Upute SKDD-a.