Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

VODOPRIVREDA SISAK D.D. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 27. rujna 2023. godine proveo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja VODOPRIVREDA SISAK d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 22. kolovoza 2023. godine bile upisane dionice oznake VDPS-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 4,39 EUR po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu e-Ulagatelj, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge E-Ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno sami upisati preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno sami upisati prijavom na e-Ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagatelj, pozivamo vas da ju odmah uključite, u samo nekoliko koraka.

LUKA DUBROVNIK D.D. - Preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 28.09.2023. godine za društvo LUKA DUBROVNIK D.D., OIB:47148433806 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 11.723.600,00 HRK na iznos od 1.555.989,12 EUR. Pojedinačni nominalni iznos redovne dionice oznake LKDU-R-A preračunat je s iznosa od 790,00 HRK na iznos od 104,85 EUR. Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 1.555.989,12 EUR za iznos od 12.629,12 EUR na iznos od 1.543.360,00 EUR smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznake LKDU-R-A s iznosa od 104,85 EUR za iznos od 0,85 EUR na iznos od 104,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 1.543.360,00 EUR i bit će podijeljen na 14.840 redovnih dionica oznake LKDU-R-A nominalnog iznosa 104,00 EUR.

AMINESS D.D. - Preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 28.09.2023. godine za društvo AMINESS D.D., OIB:58935879058 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 29.900.000,00 HRK na iznos od 3.968.411,97 EUR. Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 3.968.411,97 EUR za iznos od 4.078,17 EUR na iznos od 3.964.333,80 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 3.964.333,80 EUR i bit će podijeljen na 877.065 redovnih dionica oznake LANO-R-A.

ZAIF BREZA D.D. - preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 27.09.2023. godine za društvo ZAIF BREZA D.D., OIB:75111210338 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Društvo je upisalo zamjenu dionica oznake BRIN-R-A s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 15.180.000,00 HRK na iznos od 2.014.732,23 EUR. Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 2.014.732,23 EUR za iznos od 14.732,23 EUR na iznos od 2.000.000,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 2.000.000,00 EUR i bit će podijeljen na 506.000 redovnih dionica oznake BRIN-R-A.

VODOSKOK D.D. - preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 27.09.2023. godine za društvo VODOSKOK D.D., OIB:34134218058 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 20.448.400,00 HRK na iznos od 2.713.969,08 EUR. Pojedinačni nominalni iznos redovne dionice oznake VDSO-R-A preračunat je s iznosa od 100,00 HRK na iznos od 13,27 EUR. Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 2.713.969,08 EUR za iznos od 55.677,08 EUR na iznos od 2.658.292,00 EUR smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznake VDSO-R-A s iznosa od 13,27 EUR za iznos od 0,27 EUR na iznos od 13,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 2.658.292,00 EUR i bit će podijeljen na 204.484 redovnih dionica oznake VDSO-R-A nominalnog iznosa 13,00 EUR.

HP D.D. - preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 27.09.2023. godine za društvo HP D.D., OIB:87311810356 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 952.636.100,00 HRK na iznos od 126.436.538,59 EUR. Pojedinačni nominalni iznos redovne dionice oznake HP-R-A preračunat je s iznosa od 100,00 HRK na iznos od 13,27 EUR. Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 126.436.538,59 EUR za iznos od 2.593.845,59 EUR na iznos od 123.842.693,00 EUR smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznake HP-R-A s iznosa od 13,27 EUR za iznos od 0,27 EUR na iznos od 13,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 123.842.693,00 EUR i bit će podijeljen na 9.526.361 redovnih dionica oznake HP-R-A nominalnog iznosa 13,00 EUR.

ENCRO ENERGIJA d.d. - isključenje

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: Pravila) i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD), Uprava SKDD-a na 74. sjednici održanoj 25. rujna 2023. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja ENCRO ENERGIJA d.d. 1. Izdavatelj ENCRO ENERGIJA d.d., Zagreb, OIB: 21818261000 28. rujna 2023. godine prestaje biti član SKDD d.d. te će istog dana iz usluga depozitorija i usluga poravnanja i namire biti isključeni vrijednosni papiri: ISIN: HRENCERA0004 oznake: ENCE-R-A 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HRENCERA0004 oznake: ENCE-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 27. rujna 2023. godine. 3. U slučaju postojanja nenamirenih transakcija ili zbog drugog opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo prolongiranja datuma prestanka vrijednosnog papira izdavatelja. O b r a z l o ž e n j e Uvidom u izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno je da je u odnosu na Izdavatelja, u sudski registar upisana odluka o preoblikovanju u društvo s ograničenom odgovornošću koja je donesena na Glavnoj skupštini održanoj 29. lipnja 2023. godine. Slijedom navedenoga u skladu s odredbama Pravila i odredbama Upute SKDD-a odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal