Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

KAMING d.d. – promjena datuma vezanog za glavnu skupštinu

Obavještavamo vas da je izdavatelj društvo KAMING d.d. obavijestilo SKDD d.d. o promjeni datuma utvrđivanja popisa imatelja prava za sudjelovanje na glavnoj skupštini. Naznačeni datum utvrđivanja popisa imatelja prava koji glasi „9.4.2021.“ mijenja se i izmijenjen glasi „11.5.2021.“. Slijedom navedenoga ispravljena je korporativna akcija KA: 25305.

ICF d.d. – smanjenje temeljnog kapitala

Poštovani, u skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-21/20192-2 koje je 23. travnja 2021. godine donio Trgovački sud u Zagrebu, a koje je provedeno u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 4. svibnja 2021. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja temeljnog kapitala društva ICF d.d., Zagreb, OIB 81191879568 (dalje u tekstu: Društvo). Na Glavnoj skupštini održanoj 16. travnja 2021. godine, Društvo je donijelo odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 26.696.800,00 HRK za iznos od 72.800,00 HRK na iznos od 26.624.000,00 HRK povlačenjem 14 redovnih dionica oznake DELT-R-A bez pojedinačnog nominalnog iznosa. Nakon provedenog smanjenja, temeljni kapital Društva upisan u informacijskom sustavu SKDD-a, iznosi 26.624.000,00 HRK i podijeljen je na 5.120 redovnih dionica na ime oznake DELT-R-A.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d – dovršena je ponuda za preuzimanje

SKDD d.d. obavještava javnost da je korporativna akcija ponude za preuzimanje ciljnog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće, OIB 88429213928 dovršena 28. travnja 2021. godine prijenosom pohranjenih dionica oznake HZVG-R-A na račun ponuditelja TUI TRAVEL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, Wigmore House, Wigmore Lane, Luton, Bedfordshire, LU2 9TN, Ujedinjeno Kraljevstvo , OIB: 34136663964 i isplatom novčane naknade dioničarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje. SKDD d.d. je dioničarima otpremio izvještaj o isplati.

KENTBANK d.d. - povećanje temeljnog kapitala

Na temelju članka 89., a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i Rješenjem br. Tt-21/15709-2 koje je 12. travnja 2021. provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 22. travnja 2021. godine za društvo KentBank dioničko društvo, Zagreb, OIB 73656725926 (dalje u tekstu: Društvo) proveo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 26. ožujka 2021. godine, Društvo je donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 315.392.400,00 HRK za iznos od 37.129.800,00 HRK na iznos od 352.522.200,00 HRK izdanjem 9.771 redovnih dionica oznake BRBA-R-A. Temeljni kapital Društva nakon provedenog povećanja iznosi 352.522.200,00 HRK i podijeljen je na 92.769 redovnih dionica oznake BRBA-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 3.800,00 HRK.

JADROAGENT d.d. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje SKDD) 20.4.2021. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja JADROAGENT d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 16.4.2021. godine bile upisane dionice oznake JDGT-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 40,00 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu e-Ulagatelj, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge E-ULAGATELJ- možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno sami upisati preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno sami upisati prijavom na E-ULAGATELJ. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu E-ULAGATELJ, pozivamo vas da ju odmah uključite, u samo nekoliko koraka.

JADROPLOV d.d. – smanjenje temeljnog kapitala

na temelju članka 89., a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., članka 559. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenja br. Tt-21/1140-2 koje je 25. siječnja 2021. donio Trgovački sud u Splitu, na temelju kojeg je proveden upis u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 15. travnja 2021. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja temeljnog kapitala društva JADROPLOV d.d., Split, OIB 54431828108 (dalje u tekstu: Društvo). Na Glavnoj skupštini održanoj 7. prosinca 2020. godine, Društvo je donijelo odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 81.833.700,00 HRK za iznos od 65.466.960,00 HRK na iznos od 16.366.740,00 HRK smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica na ime oznake JDPL-R-A s iznosa od 50,00 HRK za iznos od 40,00 HRK na iznos od 10,00 HRK. Nakon provedenog smanjenja, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosi 16.366.740,00 HRK i podijeljen je na 1.636.674 redovne dionice oznake JDPL-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal