Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

SKDD-CCP SMART CLEAR d.d. - povećanje temeljnog kapitala

U skladu s Pravilima i Uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i Rješenjem br. Tt-22/33941-5 koje je 16. kolovoza 2022. godine provedeno u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, obavještavamo vas da je SKDD 17. kolovoza 2022. godine za društvo SKDD-CCP SMART CLEAR d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB 58388162971 (dalje u tekstu: Društvo) proveo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. U skladu s odlukom Glavne skupštine od 21. lipnja 2022. godine, povećan je temeljni kapital s iznosa od 84.000.000,00 HRK za iznos od 2.000.000,00 HRK na iznos od 86.000.000,00 HRK izdanjem 20.000 redovnih dionica oznake CCP-R-A. Temeljni kapital Društva, upisan u informacijski sustav SKDD-a, nakon provedenog povećanja iznosi 86.000.000,00 HRK i podijeljen je na 860.000 redovnih dionica oznake CCP-R-A.

OT-OPTIMA TELEKOM d.d - isključenje iz članstva

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: Pravila) i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: SKDD), Uprava SKDD-a na 66. sjednici održanoj 16. kolovoza 2022. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja OT-OPTIMA TELEKOM d.d 1. Izdavatelj OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, OIB: 36004425025 19. kolovoza 2022. godine prestaje biti član SKDD d.d. te će istog dana iz usluga Depozitorija i usluga Poravnanja i namire biti isključeni vrijednosni papiri: ISIN: HROPTERA0001 oznake: OPTE-R-A 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HROPTERA0001 oznake: OPTE-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 18. kolovoza 2022. godine. 3. U slučaju postojanja nenamirenih transakcija ili zbog drugog opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo prolongiranja datuma prestanka vrijednosnog papira izdavatelja. O b r a z l o ž e n j e Uvidom u izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno je da je u odnosu na Izdavatelja, u sudski registar upisana odluka o preoblikovanju u društvo s ograničenom odgovornošću koja je donesena na Glavnoj skupštini održanoj 21. srpnja 2022. godine. Slijedom navedenoga u skladu s odredbama Pravila i odredbama Upute SKDD-a odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - Povećanje temeljnog kapitala

Na temelju Pravila i Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenja br. Tt-22/35289-2 koje je 3. kolovoza 2022. godine provedeno u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, obavještavamo vas da je SKDD 16. kolovoza 2022. godine u odnosu na društvo OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, OIB: 36004425025 (dalje u tekstu: Društvo) u svom informacijskom sustavu proveo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 21. srpnja 2022. godine, Društvo je donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 694.432.640,00 HRK za iznos od 60,00 HRK na iznos od 694.432.700,00 HRK izdanjem 6 redovnih dionica oznake OPTE-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK. Temeljni kapital Društva, upisan u informacijski sustav SKDD-a, nakon provedenog povećanja iznosi 694.432.700,00 HRK i podijeljen je na 69.443.270 redovnih dionica oznake OPTE-R-A nominalnog iznosa 10,00 HRK.

PODRAVKA d.d - provedena isplata dividende u novcu

PODRAVKA d.d- provedena isplata dividende u novcu Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 12. kolovoza 2022. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja PODRAVKA d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 14. srpnja 2022. godine bile upisane dionice oznake PODR-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 13,00 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu e-Ulagatelj, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge Moj e-račun možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno sami upisati preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno sami upisati prijavom na Moj e-račun. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagtelj, pozivamo vas da ju odmah uključite, u samo nekoliko koraka.

KRAŠ d.d - provedena isplata dividende u novcu

KRAŠ d.d- provedena isplata dividende u novcu Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 12. kolovoza 2022. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja KRAŠ d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 19. srpnja 2022. godine bile upisane dionice oznake KRAS-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 10,00 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu e-Ulagatelj, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge Moj e-račun možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno sami upisati preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno sami upisati prijavom na Moj e-račun. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagtelj, pozivamo vas da ju odmah uključite, u samo nekoliko koraka.

PAN - TRGOPROMET d.d. u stečaju - suspenzija izdavatelja

Na temelju Pravila i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva Uprava SKDD-a na 65. sjednici održanoj 11. kolovoza 2022. godine donosi O d l u k u o suspenziji izdavatelja PAN - TRGOPROMET d.d. u stečaju 1. Izdavatelj PAN - TRGOPROMET d.d. u stečaju, Đakovo, OIB 53266342722, 17. kolovoza 2022. godine suspendira se iz članstva kao član depozitorija te se vrijednosni papiri ISIN: HRPAN0RA0002 oznake: PAN-R-A suspendiraju iz usluga poravnanja i namire. 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HRPAN0RA0002 oznake: PAN-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 16. kolovoza 2022. godine. 3. Suspenzija se određuje do upisa brisanja izdavatelja iz sudskog registra Trgovačkog suda, nakon čega će isti biti isključen iz članstva kao član depozitorija. O b r a z l o ž e n j e Trgovački sud u Osijeku je 13. srpnja 2022. godine donio rješenje broj 14 St-2/2015-1364 kojim se zaključuje stečajni postupak nad društvom PAN - TRGOPROMET d.d. u stečaju, Đakovo, OIB 53266342722 stoga je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

PRIMO REAL ESTATE d.d. - uključivanje redovnih dionica

Na temelju Statuta i Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD), Uprava SKDD-a je na 65. sjednici održanoj 11. kolovoza 2022. godine donijela Odluku o uključivanju redovnih dionica na ime društva PRIMO REAL ESTATE d.d. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK društva PRIMO REAL ESTATE d.d., Zagreb, OIB 52157649749, ISIN: HRM7PRRB0000 oznake: M7PR-R-B količina: 900.715 uključuju se 12. kolovoza 2022. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire. 2. SKDD će u skladu s Pravilima SKDD-a o uključivanju nematerijaliziranih vrijednosnih papira u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz članka 1. ove Odluke, Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike. 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal