Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

POMINVEST d.d. - obavijest o prijenosu dionica manjinskih dioničara

Predmet: POMINVEST d.d. - obavijest o prijenosu dionica manjinskih dioničara Poštovani, u skladu s člankom 468. a u vezi s člankom 473. Upute SKDD d.d. (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-21/990-2 koje je 20. siječnja 2021. godine donio Trgovački sud u Splitu, a koje je provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 22. siječnja 2021. godine provesti korporativnu akciju prijenosa dionica manjinskih dioničara društva POMINVEST d.d., Split, OIB 24481470916 te će preknjižiti redovne dionice oznake PMIN-R-A s računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara ZAGREBAČKA BANKA d.d., OIB 92963223473. U skladu s Odlukom Glavne skupštine društva POMINVEST d.d. koja je održana 11. siječnja 2021. godine SKDD će 22. siječnja 2021. godine provesti isplatu otpremnine u iznosu od 216,05 HRK po dionici. U slučaju postojanja opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo odgoditi provođenje prijenosa dionica manjinskih dioničara u svom informacijskom sustavu dok se ne ispune uvjeti propisani zakonom i Uputom SKDD-a.

ASTRA INTERNATIONAL D.D. - suspenzija

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Uprava SKDD-a na 8. sjednici održanoj 21. siječnja 2021. godine donosi O d l u k u o suspenziji izdavatelja ASTRA INTERNATIONAL D.D. U STEČAJU 1. Izdavatelj ASTRA INTERNATIONAL D.D. U STEČAJU, Zagreb, OIB 98560810474, 26. siječnja 2021. godine suspendira se iz članstva kao član depozitorija te se vrijednosni papiri ISIN: HRASTRRA0009 oznake: ASTR-R-A CFI: ESVUFR suspendiraju iz usluga depozitorija te usluga poravnanja i namire. 2. Određuje se 21. siječnja 2021. godine kao zadnji dan za koji se u SKDD-u zaprimaju trgovanja s tržišta vrijednosnim papirom: ISIN: HRASTRRA0009 oznake: ASTR-R-A CFI: ESVUFR 3. Suspenzija se određuje do upisa brisanja izdavatelja iz sudskog registra Trgovačkog suda, nakon čega će isti biti isključen iz članstva kao član depozitorija. O b r a z l o ž e n j e Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu je 13. siječnja 2021. godine donio rješenje broj St-2109/2013-238 kojim se zaključuje stečajni postupak nad ASTRA INTERNATIONAL D.D. U STEČAJU, Zagreb, OIB 98560810474 stoga je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

HIDROREGULACIJA d.d. – obavijest o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala

Predmet: HIDROREGULACIJA d.d. – obavijest o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala Poštovani, na temelju članka 89., a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva, članka 532. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenja br. Tt-21/65-2 koje je 13. siječnja 2021. donio Trgovački sud u Bjelovaru, na temelju kojeg je proveden upis u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 20. siječnja 2021. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja i povećanja temeljnog kapitala društva HIDROREGULACIJA d.d., Bjelovar, OIB 54088531631 (dalje u tekstu: Društvo). Na Glavnoj skupštini održanoj 27. studenoga 2020. godine, Društvo je donijelo odluku o: - smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 15.584.000,00 HRK za iznos od 7.792.000,00 HRK na iznos od 7.792.000,00 HRK smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica na ime oznake HREG-R-A s iznosa od 400,00 HRK za iznos od 200,00 HRK na iznos od 200,00 HRK , - povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 7.792.000,00 HRK za iznos od 10.000.000,00 HRK na iznos od 17.792.000,00 HRK izdanjem 50.000 redovnih dionica na ime oznake HREG-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK. Nakon provedenog smanjenja i povećanja, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosi 17.792.000,00 HRK i podijeljen je na 88.960 redovnih dionica oznake HREG-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK.

AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D - isplata kamate za obveznicu EHZS-O-24CA

Obavještavamo vas da je provedena isplata kamate za obveznicu oznake EHZS-O-24CA, s datumom dospijeća 31. prosinca 2020., izdavatelj AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D., Zagreb, OIB 18742666873.,. svim ulagateljima koji su 30. prosinca 2020. godine na svojim računima u SKDD-u imali ubilježenu obveznicu oznake EHZS-O-24CA.

GP DUBROVNIK dioničko društvo za građevinarstvo i trgovinu - suspenzija

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Uprava SKDD-a na 6. sjednici održanoj 18. siječnja 2021. godine donosi O d l u k u o suspenziji izdavatelja GP DUBROVNIK dioničko društvo za građevinarstvo i trgovinu u stečaju 1. Izdavatelj GP DUBROVNIK d.d. u stečaju, Dubrovnik, OIB 03999116831, 21. siječnja 2021. godine suspendira se iz članstva kao član depozitorija te se vrijednosni papiri ISIN: HRGPDURA0009 oznake: GPDU-R-A CFI: ESVUFR suspendiraju iz usluga depozitorija te usluga poravnanja i namire. 2. Određuje se 18. siječnja 2021. godine kao zadnji dan za koji se u SKDD-u zaprimaju trgovanja s tržišta vrijednosnim papirom: ISIN: HRGPDURA0009 oznake: GPDU-R-A CFI: ESVUFR 3. Suspenzija se određuje do upisa brisanja izdavatelja iz sudskog registra Trgovačkog suda, nakon čega će isti biti isključen iz članstva kao član depozitorija. O b r a z l o ž e n j e Trgovački sud u Dubrovniku je 12. siječnja 2021. godine donio rješenje broj St-3/2019-2293 kojim se zaključuje stečajni postupak nad GP DUBROVNIK d.d. u stečaju, Dubrovnik, OIB 03999116831 stoga je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

VERBRIEFUNG & CO. D.O.O. - uključivanje

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD) i Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 6. sjednici održanoj 18. siječnja 2021. godine donosi Odluku o uključivanju 2. tranše obveznica društva VERBRIEFUNG & CO. D.O.O. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Druga tranša obveznica društva VERBRIEFUNG & CO. D.O.O., Zagreb, OIB 50053576872 ISIN: HRVRBRO23BA3 oznaka: VRBR-O-23BA CFI:DBFUFR u iznosu od 700.000,00 EUR uključuje se 18. siječnja 2021. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire. Broj obveznica uključenih u usluge depozitorija i poravnanja i namire u iznosu od 800.000,00 EUR povećava se za iznos od 700.000,00 EUR na iznos od 1.500.000,00 EUR. Prvi dan trgovanja 2. tranše za koji se namira obavlja u SKDD-u je 18. siječnja 2021. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju obveznice u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz točke 1. ove Odluke, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike.

JADROAGENT d.d. - provedena isplata predujma dividende

Obavještavamo vas da je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje: SKDD) 15.1.2021. godine provelo isplatu predujma dividende u novcu dioničarima izdavatelja JADROAGENT d.d. Pravo na isplatu predujma dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 12.1.2021. godine bile upisane dionice oznake JDGT-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 30,00 HRK po dionici. Prilikom isplate predujma dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu <a style="font-size:16px;" href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">e-Ulagatelj</a>, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge E-ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a style="font-size:16px;" href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a style="font-size:16px;" href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">sami upisati</a> prijavom na E-ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu E-ulagatelj, pozivamo vas da ju odmah <a style="font-size:16px;" href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal