Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

INA d.d. - provedena isplata dividende u novcu

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 25. rujna 2020. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja INA d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 2. rujna 2020. godine bile upisane dionice oznake INA-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 62,27 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. <b>UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE</b> Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">e-Ulagatelj</a>, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: <b>PROVJERA UPISANIH PODATAKA: </b> Korištenjem usluge Moj e-račun možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... <b>PROMJENA UPISANIH PODATAKA:</b> RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">sami upisati</a> prijavom na Moj e-račun. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagtelj, pozivamo vas da ju odmah <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.

MEDIKA D.D. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 25. rujna 2020. godine proveo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja MEDIKA d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 27. kolovoza 2020. godine bile upisane dionice oznake MDKA-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 1.320,00 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza. <b> UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE</b> Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">e-Ulagatelj</a>, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: <b>PROVJERA UPISANIH PODATAKA:</b> Korištenjem usluge E-Ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... <b>PROMJENA UPISANIH PODATAKA:</b> RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">sami upisati </a>prijavom na e-Ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagatelj, pozivamo vas da ju odmah <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.

JADRANKA d.d. - povećanje temeljnog kapitala

Poštovani, u skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i Rješenjem br. Tt-20/6869-2 koje je 16. rujna 2020. godine donio Trgovački sud u Rijeci, obavještavamo vas da je SKDD 25. rujna 2020. godine za društvo JADRANKA dioničko društvo, hoteli i trgovina, Mali Lošinj, Dražica 1, OIB 70741052040 (dalje u tekstu: Društvo) proveo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. Odlukom Uprave Društva od 16. lipnja 2020., prethodne suglasnosti Nadzornog odbora od 15. lipnja 2020. i u skladu s odlukom Nadzornog odbora od 17. kolovoza 2020. godine, donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 1.343.942.000,00 HRK za iznos od 52.500.000,00 HRK na iznos od 1.396.442.000,00 HRK izdanjem 52.500 redovnih dionica oznake JDRA-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.000,00 HRK. Temeljni kapital Društva nakon provedenog povećanja iznosi 1.396.442.000,00 HRK i podijeljen je na 1.396.442 redovne dionice oznake JDRA-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.000,00 HRK.

FALCON ASSET MANAGEMENT d.o.o. - istupanje

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), Uprava SKDD-a je na 72. sjednici održanoj 24. rujna 2020. donijela Odluku o istupanju FALCON ASSET MANAGEMENT d.o.o. za usluge iz članstva u Fondu za zaštitu ulagatelja I. Društvu FALCON ASSET MANAGEMENT d.o.o. za usluge, Zagreb, OIB: 13216170782 (dalje: Društvo) prestaje članstvo u Fondu za zaštitu ulagatelja. II. Sva prava i obveze koja su nastali do trenutka istupanja iz članstva, Društvo mora ispuniti u skladu sa zakonskim obvezama i važećim Pravilima Fonda. III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e n j e FALCON ASSET MANAGEMENT d.o.o. za usluge., OIB: 13216170782, ranije FALCON BROKERI d.o.o. (dalje: Podnositelj) je 10. rujna 2020. godine pisanim putem podnio zahtjev za istupanje Društva iz članstva Fonda za zaštitu ulagatelja. Uvidom u sudski registar utvrđeno je da u premet poslovanja Podnositelja više nije upisana djelatnost obavljanja investicijske usluge i aktivnosti iz čl. 8. Pravila. Upis promjene predmeta poslovanja i tvrtke u sudskom registru je proveden na temelju rješenja Tt-20/18729-4 koje Trgovački sud u Zagrebu donio 1. rujna 2020. Slijedom navedenog na temelju čl. 22. st. 1. t. 1. Pravila Fonda za zaštitu ulagatelja odlučeno je kao u izreci odluke.

SCALABLE GLOBAL SOLUTIONS d.d. - povećanje temeljnog kapitala

Predmet: SCALABLE GLOBAL SOLUTIONS d.d. - obavijest o povećanju temeljnog kapitala Poštovani, u skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i Rješenjem br. Tt-20/29712-4 koje je 9. rujna 2020. godine donio Trgovački sud u Zagrebu, obavještavamo vas da je SKDD 23. rujna 2020. godine za društvo SCALABLE GLOBAL SOLUTIONS d.d., OIB 85470532354 (dalje u tekstu: Društvo) proveo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 28. kolovoza 2020. godine, Društvo je donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 400.000,00 HRK za iznos od 400.000,00 HRK na iznos od 800.000,00 HRK izdanjem 40.000 redovnih dionica oznake SCGS-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK. Temeljni kapital Društva nakon provedenog povećanja iznosi 800.000,00 HRK i podijeljen je na 80.000 redovnih dionica oznake SCGS-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

LUX ULAGANJA d.d. - provedena isplata dividende u novcu

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 21. rujna 2020. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja LUX ULAGANJA d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 31. kolovoza 2020. godine bile upisane dionice oznake LULG-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 410,67 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">e-Ulagatelj</a>, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge Moj e-račun možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">sami upisati</a> prijavom na Moj e-račun. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagtelj, pozivamo vas da ju odmah <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.

INŽENJERSKI BIRO d.d. - prestanak članstva

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: Pravila) i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: SKDD), Uprava SKDD-a na 71. sjednici održanoj 21. rujna 2020. godine donosi O d l u k u o prestanku članstva i povlačenju vrijednosnog papira izdavatelja INŽENJERSKI BIRO d.d. 1. Izdavatelj INŽENJERSKI BIRO DIONIČKO DRUŠTVO ZA POSLOVNE I RAČUNALNE USLUGE, Zagreb, OIB 84170114747, 24. rujna 2020. godine prestaje biti član SKDD d.d. te će istog dana iz usluga Depozitorija i usluga Poravnanja i namire biti isključeni vrijednosni papiri: ISIN: HRINBRRA0006 oznake: INBR-R-A 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HRINBRRA0006 oznake: INBR-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 23. rujna 2020. 3. U slučaju postojanja nenamirenih transakcija ili zbog drugog opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo prolongiranja datuma prestanka vrijednosnog papira izdavatelja. O b r a z l o ž e n j e Uvidom u izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno je da je u odnosu na društvo INŽENJERSKI BIRO d.d., Zagreb, OIB 84170114747 (dalje: društvo), u sudski registar upisana odluka o preoblikovanju društva u društvo s ograničenom odgovornošću koja je donesena na glavnoj skupštini društva održanoj 21. siječnja 2020. Slijedom navedenoga u skladu s odredbama iz čl. 39., čl. 40., čl. 93. i čl. 94. Pravila i odredbama iz čl. 709. Upute SKDD-a odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal