Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

CROATIA RECORDS d.d. - provedena isplata dividende u novcu

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 15. rujna 2021. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja CROATIA RECORDS d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 30. kolovoza 2021. godine bile upisane dionice oznake CROR-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 17,90 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu e-Ulagatelj, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge Moj e-račun možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno sami upisati preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno sami upisati prijavom na Moj e-račun. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagtelj, pozivamo vas da ju odmah uključite, u samo nekoliko koraka.

NIVA D.D. U STEČAJU - isključenje

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 85. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja NIVA D.D. U STEČAJU 1. Izdavatelj NIVA d.d. u stečaju, Zagreb, OIB 24550618526, će biti 20. rujna 2021. godine isključen iz članstva kao član depozitorija te će biti upisan prestanak vrijednosnog papira ISIN: HRNIVARA0001 oznake: NIVA-R-A CFI: ESVUFR O b r a z l o ž e n j e Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je društvo NIVA D.D. U STEČAJU, Zagreb, OIB 24550618526, brisan iz sudskog registra. Slijedom navedenoga na temelju čl. 40. Pravila SKDD-a ispunjeni su uvjeti za trajno isključenje izdavatelja iz članstva.

VINKA d.d. - isključenje

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (dalje: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 85. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja VINKA d.d. 1. Izdavatelj VINKA d.d., Vinkovci, Jarminačka cesta 1, OIB 45295422526, će biti 20. rujna 2021. godine isključen iz članstva kao član depozitorija te će biti upisan prestanak vrijednosnog papira ISIN: HRLPVCRA0002 oznake: LPVC-R-A CFI: ESVUFR ISIN: HRLPVCRB0001 oznake: LPVC-R-B CFI: ESVUFR 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HRLPVCRA0002 oznake: LPVC-R-A CFI: ESVUFR ISIN: HRLPVCRB0001 oznake: LPVC-R-B CFI: ESVUFR u informacijskom sustavu SKDD-a je 17. rujna 2021. O b r a z l o ž e n j e Uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i Osijeku utvrđeno je da je društvo VINKA d.d., OIB 45295422526, pripojeno društvu AGROKOR d.d., OIB 05937759187, te da je Ugovorom o pripajanju koji je sklopljen 15. lipnja 2021. godine , određeno da se prilikom provođenja pripajanja neće provoditi zamjena dionica niti će se vršiti doplata u novcu, s obzirom da društvo nema imovinu. Slijedom navedenoga na temelju čl. 40. Pravila SKDD-a ispunjeni su uvjeti za trajno isključenje izdavatelja iz članstva.

VINKA d.d - pripajanje društvu AGROKOR d.d.

Trgovački sud u Osijeku 2. kolovoza 2021. godine donio rješenje br. Tt-21/5706-3 i Trgovački sud u Zagrebu 23. kolovoza 2021. godine rješenje br. Tt-21/34868-2 na temelju kojih je u sudski registar upisano pripajanje društva VINKA d.d., Vinkovci, Jarminačka cesta 1, OIB 45295422526 (dalje: Pripojeno društvo) društvu AGROKOR d.d., Zagreb, Marijana Čavića 1, OIB 05937759187 (dalje: Društvo preuzimatelj). Ugovorom o pripajanju koji je sklopljen 15. lipnja 2021. godine u Zagrebu, utvrđeno je da se prilikom provođenja pripajanja neće provoditi zamjena dionica Pripojenog društva u zamjenu za dionice Društva preuzimatelja niti će se vršiti doplata u novcu, s obzirom da Pripojeno društvo nema imovine. Slijedom navedenog SKDD d.d. će na temelju provedenog upisa pripajanja u sudskom registru, u svom informacijskom sustavu 20. rujna 2021. godine provesti upis prestanka članstva Pripojenog društva te isključenje dionica Pripojenog društva oznake LPVC-R-A, ISIN: HRLPVCRA0002 i LPVC-R-B, ISIN: HRLPVCRB0001 iz usluga depozitorija i usluga poravnanja i namire. Određuje se 17. rujna 2021. godine kao zadnji dan namire dionicom oznake LPVC-R-A i LPVC-R-B u informacijskom sustavu SKDD-a.

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d. - PRIPAJANJE DRUŠTVU AGROKOR D.D.

Poštovani, obavještavamo vas da je Trgovački sud u Zagrebu 10. kolovoza 2021. donio rješenja br. Tt-21/34890-2 i Tt-21/34889-2 na temelju kojih je u sudski registar upisano pripajanje društva PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d., Vrbovec, OIB 78909170415,(dalje: Pripojeno društvo) društvu AGROKOR d.d., Zagreb, Marijana Čavića 1, OIB 05937759187 (dalje: Društvo preuzimatelj). Ugovorom o pripajanju koji je sklopljen 15. lipnja 2021. godine u Zagrebu, utvrđeno je da se prilikom provođenja pripajanja neće provoditi zamjena dionica Pripojenog društva u zamjenu za dionice Društva preuzimatelja niti će se vršiti doplata u novcu, s obzirom da Pripojeno društvo nema imovine. Slijedom navedenog SKDD d.d. će na temelju provedenog upisa pripajanja u sudskom registru, u svom informacijskom sustavu 20. rujna 2021. godine provesti upis prestanka članstva Pripojenog društva te isključenje dionica Pripojenog društva oznake PIKV-R-A, ISIN: HRPIKVRA0007 iz usluga depozitorija i usluga poravnanja i namire. Određuje se 17. rujna 2021. godine kao zadnji dan namire dionicom oznake PIKV-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a.

TANKERSKA PLOVIDBA d.d. - provedena isplata neoporezive dividende

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 14. rujna 2021. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja TANKERSKA PLOVIDBA d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u na dan 26. kolovoza 2021. godine bile upisane dionice oznake TNPL-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 39,06 HRK po dionici. Dioničarima kojima nije provedena isplata bit će otpremljena obavijest o nemogućnosti isplate. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu e-Ulagatelj, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge E-Ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno sami upisati preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno sami upisati prijavom na e-Ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagatelj, pozivamo vas da ju odmah uključite, u samo nekoliko koraka.

ĐURO ĐAKOVIĆ TUP STANDARD d.d. - promjena vrste namire

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 84. sjednici održanoj 13. rujna 2021. godine donosi O d l u k u o promjeni vrste namire za transakcije dionicama izdavatelja ĐURO ĐAKOVIĆ TUP STANDARD d.d. Određuje se 13. rujna 2021. godine kao zadnji dan na koji se u SKDD-u razvrstavaju u postupak ugovorne namire transakcije dionicama ISIN: HRDDSTRA0002 oznaka: DDST-R-A izdavatelja ĐURO ĐAKOVIĆ TUP STANDARD d.d., Zagreb, Radićeva 27, 92722007625 , te se od 14. rujna 2021. godine iste razvrstavaju u postupak pojedinačne namire. Za transakcije navedenim dionicama koje su od ranije razvrstane u ugovornu namiru, a za koje na T+3 nije nastupio predviđeni dan namire, mijenja se vrsta namire iz ugovorne u pojedinačnu. Razvrstavanje transakcija u postupak pojedinačne namire traje do izvršenja korporativne akcije prijenosa dionica manjinskih dioničara. O b r a z l o ž e n j e Društvo ĐURO ĐAKOVIĆ TUP STANDARD d.d. je 6. rujna 2021. godine na održanoj Glavnoj skupštini donijelo odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara Neven Cirkveni, Zagreb, Zelengaj 63, OIB: 22271726834. Budući da se zbog provedbe korporativne akcije, prijenos dionica manjinskih dioničara, transakcije vrijednosnim papirima člana depozitorija smatraju visokorizičnim transakcijama koje ne ispunjavaju uvjete za razvrstavanje u ugovornu namiru, u skladu čl. 109. i 110. Pravila SKDD-a odlučeno je kao u izreci.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal