Nias_traka

Nias_traka

Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

SUNCE HOTELI d.d. – JAVNA PONUDA ZA PREUZIMANJE

24.6.2021. godine u informacijski sustav SKDD-a upisana je i otvorena javna ponuda za preuzimanje društva SUNCE HOTELI d.d., Zagreb, OIB 06916431329 (SUKC-I). - Ponuditelj je Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o., Zagreb, OIB: 63572346734 - Ponuditelj djeluje zajednički sa: • Eagle Hills Croatia Properties – Sole Proprietorship L.L.C., društvo s ograničenom odgovornošću, Ujedinjeni Arapski Emirati, OIB: 95849015111 • Jaona Investment L.L.C. društvo s ograničenom odgovornošću, Ujedinjeni Arapski Emirati • G. Mohamed Ali Rashed Alabbar, Ujedinjeni Arapski Emirati, OIB: 44856586238 • Sunce ulaganja d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, OIB: 33604047277 - Ponuda za otplaćene dionice oznake SUKC-R-A upisana je pod brojem preuzimanja 25558 - Ponuda za neotplaćene dionice oznake SUKC-R-A upisana je pod brojem preuzimanja 25559 - Ponuditelj snosi troškove ovjere potpisa dioničara na KA-POP nalogu - Ponuđena cijena za dionice iznosi 184,12 HRK. - Tekst ponude za preuzimanje objavljen je u Narodnim novinama br. 68/21 od 23.6.2021. i na stranicama Zagrebačke burze d.d. 18.6.2021. - Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana kasnije objave. Ako posljednji dan roka pada u subotu, nedjelju, državni blagdan ili u neki drugi dan kada SKDD ne radi, rok istječe istekom prvog sljedećeg radnog dana.

ELEKTRODA ZAGREB d.d. – smanjenje temeljnog kapitala

U skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-21/25986-2 koje je 9. lipnja 2021. godine donio Trgovački sud u Zagrebu, a koje je provedeno u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 24. lipnja 2021. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja temeljnog kapitala društva ELEKTRODA ZAGREB d.d., Zaprešić, OIB 99516156261 (dalje u tekstu: Društvo). Na Glavnoj skupštini održanoj 31. svibnja 2021. godine, Društvo je donijelo odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 27.680.070,00 HRK za iznos od 16.170,00 HRK na iznos od 27.663.900,00 HRK povlačenjem 49 redovnih dionica oznake ELTR-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 330,00 HRK. Nakon provedenog smanjenja, temeljni kapital Društva upisan u informacijskom sustavu SKDD-a, iznosi 27.663.900,00 HRK i podijeljen je na 83.830 redovnih dionica na ime oznake ELTR-R-A.

PREHRANA d.d. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje SKDD) 23.6.2021. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja PREHRANA d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 11.6.2021. godine bile upisane dionice oznake PRHN-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 10,00 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu E-ulagatelj, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge E-ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno sami upisati preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno sami upisati prijavom na E-ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu E-ulagatelj, pozivamo vas da ju odmah uključite, u samo nekoliko koraka.

Odluku o uključivanju obveznica društva AGRAM BANKA d.d. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire

1. AGRAM BANKA d.d., Zagreb, OIB 70663193635 u ukupnom iznosu od 53.350.000,00 HRK ISIN: HRKBZ0O316A9 oznaka: KBZ-O-316A CFI: DBFUFR s dospijećem 28. lipnja 2031. godine, uključuju se 28. lipnja 2021. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a. Prvi dan za koji se obavlja namira u SKDD-u je 28. lipnja 2021. godine. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju obveznica u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz točke 1. ove Odluke, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike.

AGRAM BANKA d.d. – obavijest o djelomičnoj konverziji

Obavještavamo vas da će SKDD d.d., (dalje: SKDD) na temelju čl. 532. i čl. 691. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva 28. lipnja 2021. godine provesti korporativnu akciju konverzija vrijednosnica izdavatelja AGRAM BANKA d.d., Zagreb, OIB 70663193635 (dalje: Izdavatelj) oznake KBZ-O-227A. Djelomična konverzija obveznica će biti provedena na način da će 53.350.000 obveznica oznake KBZ-O-227A, ISIN: HRKBZ0O227A8, biti konvertirano u 53.350.000 obveznica oznake KBZ-O-316A, ISIN: HRKBZ0O316A9. Zadnji dan namire 53.350.000 vrijednosnih papira oznake KBZ-O-227A u informacijskom sustavu SKDD-a je 25. lipnja 2021. godine. Prvi dan namire 53.350.000 konvertiranih vrijednosnih papira oznake KBZ-O-316A u informacijskom sustavu SKDD-a je 28. lipnja 2021. godine. Nakon provedbe djelomične konverzije dionica u usluge depozitorija te poravnanja i namire SKDD-a bit će uključeno 28.650.000 obveznica oznake KBZ-O-227A, ISIN: HRKBZ0O227A8, i 53.350.000 obveznica oznake KBZ-O-316A, ISIN: HRKBZ0O316A9.

Odluka o uključivanju obveznica društva FINESA CREDOS d.d., u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire – FINF-O-246A

1. FINESA CREDOS d.d., consulting financijska kompanija, Varaždin, OIB 25686975671, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 EUR ISIN: HRFINFO246A9 oznaka: FINF-O-246A CFI: DBFUFR s dospijećem 21. lipnja 2024. godine, uključuju se 21. lipnja 2021. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a. Prvi dan za koji se obavlja namira u SKDD-u je 21. lipnja 2021. godine. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju obveznica u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz točke 1. ove Odluke, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike. UPRAVA Broj: U-135/21-2/KJ Zagreb, 21. lipnja 2021.

Odluka o uključivanju obveznica društva FINESA CREDOS d.d., u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire – FINF-O-246E

1. FINESA CREDOS d.d., consulting financijska kompanija, Varaždin, OIB 25686975671, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 EUR ISIN: HRFINFO246E1 oznaka: FINF-O-246E CFI: DBFUFR s dospijećem 21. lipnja 2024. godine, uključuju se 21. lipnja 2021. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a. Prvi dan za koji se obavlja namira u SKDD-u je 21. lipnja 2021. godine. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju obveznica u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz točke 1. ove Odluke, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike. UPRAVA Broj: U-135/21-3/KJ Zagreb, 21. lipnja 2021.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal