Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

GEODETSKI ZAVOD D.D. - preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 06.06.2023. godine za društvo GEODETSKI ZAVOD D.D., OIB:65342447502 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Društvo je upisalo zamjenu dionica oznake GZST-R-A s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 7.134.000,00 HRK na iznos od 946.844,52 EUR. Temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 946.844,52 EUR za iznos od 0,48 EUR na iznos od 946.845,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 946.845,00 EUR i bit će podijeljen na 8.700 redovnih dionica oznake GZST-R-A.

AUTOMEHANIKA D.D. - preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 06.06.2023. godine za društvo AUTOMEHANIKA D.D., OIB:52233171260 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 34.512.000,00 HRK na iznos od 4.580.529,56 EUR. Pojedinačni nominalni iznos redovne dionice oznake AUMH-R-A preračunat je s iznosa od 4.000,00 HRK na iznos od 530,89 EUR. Temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 4.580.529,56 EUR za iznos od 938,44 EUR na iznos od 4.581.468,00 EUR povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznake AUMH-R-A s iznosa od 530,89 EUR za iznos od 0,11 EUR na iznos od 531,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 4.581.468,00 EUR i bit će podijeljen na 8.628 redovnih dionica oznake AUMH-R-A nominalnog iznosa 531,00 EUR.

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. -preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 02.06.2023. godine za društvo Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., OIB:14148900600 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Društvo je upisalo zamjenu dionica oznake RBAM-R-A s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 143.445.300,00 HRK na iznos od 19.038.463,07 EUR. Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 19.038.463,07 EUR za iznos od 3,07 EUR na iznos od 19.038.460,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 19.038.460,00 EUR i bit će podijeljen na 1.434.453 redovnih dionica oznake RBAM-R-A.

PODRAVKA D.D. - preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenogupisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničkodruštvo (dalje u tekstu: SKDD) 01.06.2023. godine za društvo PODRAVKA D.D., OIB:18928523252 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 1.566.400.660,00 HRK na iznos od 207.897.094,70 EUR. Pojedinačni nominalni iznos redovne dionice oznake PODR-R-A preračunat je s iznosa od 220,00 HRK na iznos od 29,20EUR. Temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 207.897.094,70 EUR za iznos od 5.702.995,30 EUR na iznos od213.600.090,00 EUR povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznake PODR-R-A s iznosa od 29,20EUR za iznos od 0,80 EUR na iznos od 30,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 213.600.090,00 EURi bit će podijeljen na 7.120.003 redovnih dionica oznake PODR-R-A nominalnog iznosa 30,00 EUR.

JADROAGENT D.D. - preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 01.06.2023. godine za društvo JADROAGENT D.D., OIB:95976200516 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 49.880.250,00 HRK na iznos od 6.620.246,86 EUR. Pojedinačni nominalni iznos redovne dionice oznake JDGT-R-A preračunat je s iznosa od 450,00 HRK na iznos od 59,73 EUR. Temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 6.620.246,86 EUR za iznos od 30.453,14 EUR na iznos od 6.650.700,00 EUR povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznake JDGT-R-A s iznosa od 59,73 EUR za iznos od 0,27 EUR na iznos od 60,00 EUR. Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 6.650.700,00 EUR i bit će podijeljen na 110.845 redovnih dionica oznake JDGT-R-A nominalnog iznosa 60,00 EUR.

ZAIF BREZA D.D. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 31. svibnja 2023. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja ZAIF BREZA d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 16. svibnja 2023. godine bile upisane dionice oznake BRIN-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 0,45 EUR po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu e-Ulagatelj, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge E-Ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno sami upisati preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno sami upisati prijavom na e-Ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagatelj, pozivamo vas da ju odmah uključite, u samo nekoliko koraka.

PRIMO REAL ESTATE d.d. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 29.05.2023. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja PRIMO REAL ESTATE d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 25.5.2023. godine bile upisane dionice oznake M7PR-R-A i M7PR-R-B. Bruto iznos za isplatu iznosio je 0,60 EUR po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu e-Ulagatelj, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge e-Ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno sami upisati preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno sami upisati prijavom na e-Ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagtelj, pozivamo vas da ju odmah uključite, u samo nekoliko koraka.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal