Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI D.D. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 1. srpnja 2020. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 1. lipnja 2020. godine bile upisane dionice oznake KOTR-R-A i KOTR-P-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 24,12 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza. <b>UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE</b> Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">E-ulagatelj</a>, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: <b>PROVJERA UPISANIH PODATAKA: </b> Korištenjem usluge E-ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... <b>PROMJENA UPISANIH PODATAKA:</b> RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">sami upisati</a> prijavom na E-ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu E-ulagatelj, pozivamo vas da ju odmah <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.

CENTAR ZA STRANE JEZIKE d.d. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje SKDD) 1.7.2020. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja CENTAR ZA STRANE JEZIKE d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 29.05.2020. godine bile upisane dionice oznake CZSJ-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 4,54 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. <b>UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE</b> Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">E-ulagatelj</a>, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: <b>PROVJERA UPISANIH PODATAKA: </b> Korištenjem usluge E-ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... <b>PROMJENA UPISANIH PODATAKA:</b> RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">sami upisati</a> prijavom na E-ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu E-ulagatelj, pozivamo vas da ju odmah <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.

REPUBLIKA HRVATSKA - RHMF-O-26CA - uključivanje

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD) te članka 60. i 96. Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 51. sjednici održanoj 1. srpnja 2020. godine donijela, Odluku o uključivanju obveznica REPUBLIKE HRVATSKE u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Obveznice REPUBLIKE HRVATSKE, ISIN: HRRHMFO26CA5 oznake: RHMF-O-26CA CFI: DBFTFR u iznosu od 2.460.000.000?,00 HRK uključuju se 1. srpnja 2020. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire. Navedene obveznice će biti konsolidirane s postojećim izdanjem u iznosu od 10.000.000.000,00 HRK, te će činiti cjelovito izdanje u ukupnom iznosu od 12.460.000.000,00 HRK s datumom dospijeća 14. prosinca 2026. godine. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju nematerijaliziranih vrijednosnih papira u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz članka 1. ove Odluke i članove sudionike. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA - RHMF-O- 282A - uključivanje

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD) te članka 60. i 96. Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 51. sjednici održanoj 1. srpnja 2020. godine donijela, Odluku o uključivanju obveznica REPUBLIKE HRVATSKE u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Obveznice REPUBLIKE HRVATSKE, ISIN: HRRHMFO282A2 oznake: RHMF-O- 282A CFI: DBFTGR u iznosu od 2.590.000.000?,00 HRK uključuju se 1. srpnja 2020. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire. Navedene obveznice će biti konsolidirane s postojećim izdanjem u iznosu od 5.500.000.000,00 HRK, te će činiti cjelovito izdanje u ukupnom iznosu od 8.090.000.000,00 HRK s datumom dospijeća 7. veljače 2028. godine. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju nematerijaliziranih vrijednosnih papira u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz članka 1. ove Odluke i članove sudionike. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KONČAR - ELEKTRIČNA VOZILA D.D. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 30. lipnja 2020. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja KONČAR - ELEKTRIČNA VOZILA d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 29. svibnja 2020. godine bile upisane dionice oznake KOEL-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 57,56 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">E-ULAGATELJ</a>, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge E-Ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">sami upisati</a> prijavom na e-Ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu e-Ulagatelj, pozivamo vas da ju odmah <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.

NEXE GRUPA D.D. - NEXE-O-13CA - poništenje i povlačenje

Na temelju članka 93. i 94. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: Pravila i Statut SKDD-a), Uprava SKDD-a na 50. sjednici održanoj 30. lipnja 2020. godine donosi O d l u k u o poništenju dijela izdanja i povlačenju vrijednosnog papira izdavatelja NEXE GRUPA D.D. 1. Obveznice izdavatelja NEXE GRUPA d.d., Našice, OIB 46078374806, ISIN: HRNEXEO13CA9 OZNAKE: NEXE-O-13CA CFI: DBFSFR u nominalnom iznosu od 15.811.182 EUR isključuju se 1. srpnja 2020. godine iz usluga depozitorija i usluga poravnanja i namire. 2. Nakon provedenog poništenja dijela izdanja vrijednosnih papira u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a će biti uključene obveznice oznake NEXE-O-13CA ukupnog nominalnog iznosa od 7.455.727,00 EUR. O b r a z l o ž e n j e Izdavatelj NEXE GRUPA d.d., Našice, OIB 46078374806 je 26. svibnja 2020. godine donio odluku o poništenju dijela izdanja obveznice oznake NEXE-O-13CA, ISIN HRNEXEO13CA9, u iznosu od 15.811.182 EUR od ukupnog nominalnog iznosa od 23.266.909,00 EUR. Slijedom navedenoga u skladu s odredbama iz čl. 93. i čl. 94. Pravila i odredbama iz čl. 672. i čl. 709. Upute SKDD-a odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je SKDD d.d. (dalje SKDD) 29. lipnja 2020. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 1. lipnja 2020. godine bile upisane dionice oznake KOMI-R-A i KOMI-P-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 20,48 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza. <b>UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE</b> Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">E-ulagatelj</a>, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: <b>PROVJERA UPISANIH PODATAKA: </b> Korištenjem usluge E-ulagatelj možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... <b>PROMJENA UPISANIH PODATAKA:</b> RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">sami upisati</a> prijavom na E-ulagatelj. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu E-ulagatelj, pozivamo vas da ju odmah <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal