Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

INTERKAPITAL d.d. - obavijest o konverziji

Poštovani, obavještavamo vas da je Trgovački sud u Zagrebu 29. studenoga 2021. godine na temelju rješenja br. Tt-21/50944-2 i Tt-21/50945-2 u sudski registar upisao pripajanje društva ICH d.o.o., Zagreb, OIB: 12564452179 (dalje: Pripojeno društvo) društvu INTERKAPITAL d.d., Zagreb, OIB: 91995585043 (dalje: Društvo preuzimatelj). SKDD d.d. (dalje: SKDD) će na temelju provedenog pripajanja i članka 691. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva, provesti korporativnu akciju konverzija vrijednosnica Pripojenog društva oznake ICH-O-304A. Konverzija će biti provedena na način da će 35.000.000,00 HRK obveznica Pripojenog društva oznake ICH-O-304A, ISIN HRICH0O304A5 biti konvertirano u 35.000.000,00 HRK obveznica Društva preuzimatelja oznake ITKP-O-304A, ISIN HRITKPO304A1. Zadnji dan namire za obveznice oznake ICH-O-304A u informacijskom sustavu SKDD-a je 9. prosinca 2021. godine. Prvi dan namire za obveznice oznake ITKP-O-304A u informacijskom sustavu SKDD-a je 10. prosinca 2021. godine. Korporativne akcije uključenje obveznica oznake ITKP-O-304A u usluge depozitorija i poravnanja i namire, konverzija obveznica i isključenje obveznica oznake ICH-O-304A iz usluga depozitorija i poravnanja i namire bit će provedene 10. prosinca 2021. godine.

INA d.d. - UKLJUČENJE U USLUGE DEPOZITORIJA, PORAVNANJA I NAMIRE

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD) te članka 60. i 96. Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 108. sjednici održanoj 6. prosinca 2021. godine donijela, Odluku o uključivanju obveznica društva INA d.d. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Obveznice izdavatelja INA d.d., Zagreb, OIB 27759560625, u ukupnom iznosu od 2.000.000.000,00 HRK ISIN: HRINA0O26CA0 oznaka: INA-O-26CA s dospijećem 6. prosinca 2026. godine, uključuju se 6. prosinca 2021. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a. Prvi dan za koji se obavlja namira u SKDD-u je 6. prosinca 2021. godine. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju obveznica u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz točke 1. ove Odluke, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike.

VINOPLOD VINARIJA d.d. - obavijest o prijenosu dionica manjinskih dioničara

Poštovani, u skladu s člankom 468. a u vezi s člankom 473. Upute SKDD d.d. (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-21/5076-2 koje je 2. prosinca 2021. godine donio Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, a koje je provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 6. prosinca 2021. godine provesti korporativnu akciju prijenosa dionica manjinskih dioničara društva VINOPLOD-VINARIJA d.d., Šibenik, Velimira Škorpika 2, OIB: 47074146147 te će preknjižiti redovne dionice oznake VLVI-R-A s računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara BADEL 1862 d.d., Zagreb, Ulica grada Gospića 7, OIB: 36749512860. U skladu s Odlukom Glavne skupštine društva VINOPLOD VINARIJA d.d. koja je održana 20. listopada 2021. godine SKDD će 6. prosinca 2021. godine provesti isplatu otpremnine u iznosu od 63,28 HRK po dionici uvećanu za iznos kamate što iznosi 63,335478356 HRK po dionici. Pravo na isplatu otpremnine ostvarit će dioničari na čijim će računima u SKDD-u 3. prosinca 2021. godine na kraju dana biti upisane dionice oznake VLVI-R-A. U slučaju postojanja opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo odgoditi provođenje prijenosa dionica manjinskih dioničara u svom informacijskom sustavu dok se ne ispune uvjeti propisani zakonom i Uputom SKDD-a.

IMPERIAL RIVIERA d.d. - povećanje temeljnog kapitala

U skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-21/7087-7 koje je 26. studenoga 2021. provedeno u Sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, obavještavamo vas da će SKDD 2. prosinca 2021. godine za društvo IMPERIAL RIVIERA d.d., Rab, OIB 90896496260, (dalje u tekstu: Društvo) provesti korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 10. rujna 2021. godine, Društvo je donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 826.668.557,32 HRK za iznos od 689.765.631,10 HRK na iznos od 1.516.434.188,42 HRK izdanjem 790.010 redovnih dionice oznake HIMR-R-C. Temeljni kapital Društva, upisan u informacijski sustav SKDD-a , nakon provedenog povećanja iznosit će1.516.434.188,42 HRK i bit će podijeljen na 1.489.463 redovne dionice oznake HIMR-R-A i 790.010 redovnih dionica oznake HIMR-R-C.

IMPERIAL RIVIERA d.d. - uključivanje

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD) te članka 60., 96. i 97. Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 106. sjednici održanoj 1. prosinca 2021.godine donijela Odluku o uključivanju redovnih dionica na ime društva IMPERIAL RIVIERA d.d. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Redovne dionice na ime društva IMPERIAL RIVIERA d.d., Rab, OIB 90896496260, ISIN: HRHIMRRC0009 oznake: HIMR-R-C uključuju se 2. prosinca 2021. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju nematerijaliziranih vrijednosnih papira u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz članka 1. ove Odluke i članove sudionike. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PIKAR d.o.o. - uključivanje

Na temelju Statuta Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD) te članka 60. i 96. Pravila SKDD-a, Uprava SKDD-a je na 106. sjednici održanoj 1. prosinca 2021. godine donijela, Odluku o uključivanju obveznica društva PIKAR d.o.o. u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Obveznice izdavatelja PIKAR d.o.o., Zagreb, OIB 35180497607, u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 HRK ISIN: HRPIKAO29CA6 oznaka: PIKA-O-29CA s dospijećem 1. prosinca 2029. godine, uključuju se 1. prosinca 2021. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a. Prvi dan za koji se obavlja namira u SKDD-u je 1. prosinca 2021. godine. 2. Zadužuje se Sektor operativnih i pravnih poslova da prati primjenu ove Odluke te u slučajevima iz članka 73. Pravila SKDD-a predloži Upravi donošenje odgovarajuće odluke. 3. SKDD će u skladu s člankom 97. Pravila SKDD-a o uključivanju obveznica u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz točke 1. ove Odluke, Zagrebačku burzu d.d. i članove sudionike.

ĐURO ĐAKOVIĆ TUP STANDARD d.d. - prijenos dionica manjinskih dioničara

Poštovani, u skladu s člankom 468. a u vezi s člankom 473. Upute SKDD d.d. (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-21/48734-5 koje je 25. studenoga 2021. godine donio Trgovački sud u Zagrebu, a koje je provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 1. prosinca 2021. godine provesti korporativnu akciju prijenosa dionica manjinskih dioničara društva ĐURO ĐAKOVIĆ TRGOVAČKO UGOSTITELJSKO PODUZEĆE STANDARD dioničko društvo, Zagreb, OIB 92722007625 te će preknjižiti redovne dionice oznake DDST-R-A s računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara Neven Cirkveni, Zelengaj 63, Zagreb, OIB 22271726834. U skladu s Odlukom Glavne skupštine društva ĐURO ĐAKOVIĆ TUP STANDARD d.d. koja je održana 6. rujna 2021. godine SKDD će 1. prosinca 2021. godine provesti isplatu otpremnine u iznosu od 96,49 HRK po dionici. Pravo na isplatu otpremnine ostvarit će dioničari na čijim će računima u SKDD-u 30. studenoga 2021. godine na kraju dana biti upisane dionice oznake DDST-R-A. U slučaju postojanja opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo odgoditi provođenje prijenosa dionica manjinskih dioničara u svom informacijskom sustavu dok se ne ispune uvjeti propisani zakonom i Uputom SKDD-a.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal