Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

Izmjene i dopune Pravila, Uputa i Cjenika SKDD-a

Nastavno na raniju objavu SKDD-a od 24. 2. 2023. godine, Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo je u okviru najavljenog projekta prilagodbe modela središnjeg vođenja računa u sklopu Programa EURO, izmijenilo te pripremilo: - Izmjene i dopune Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva od 17. prosinca 2021. s izmjenama i dopunama od 23. prosinca 2022. (dalje: Izmjene i dopune Pravila); - Izmjene i dopune Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva od 17. prosinca 2021. s izmjenama i dopunama od 23. prosinca 2022. (dalje: Izmjene i dopune Upute); - Cjenik Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: Cjenik). Uz izmjene i dopune Pravila, izmjene i dopune Upute te Cjenika, pripremljen je kratak pregled članaka sa sažetim obrazloženjem predloženih izmjena i dopuna Pravila te izmjena i dopuna Upute. Predložene izmjene i dopune navedenih akata dostupne su na poveznicama: 1. Izmjene i dopune Pravila – razlikovna verzija 2. Izmjene i dopune Upute – razlikovna verzija 3. Sažeto obrazloženje Izmjena i dopuna Pravila i Upute 4. Cjenik

KENTBANK d.d. - preračunavanje temeljnog kapitala

Poštovani, U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 24. ožujka 2023. godine za društvo KENTBANK d.d., Zagreb, OIB 73656725926 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 390.237.200,00 HRK na iznos od 51.793.377,13 EUR. Pojedinačni nominalni iznos dionica preračunat je s iznosa od 3.800,00 HRK na 504,35 EUR. Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 51.793.377,13 EUR za iznos od 35.601,13 EUR na iznos od 51.757.776,00 EUR smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica na ime oznake BRBA-R-A s iznosa od 504,35 EUR za iznos od 0,35 EUR na iznos od 504,00 EUR. Nakon provedbe, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 51.757.776,00 EUR i bit će podijeljen na 102.694 dionice oznake BRBA-R-A nominalnog iznosa 504,00 EUR.

TIM TOPUSKO d.d. - spajanje dionica i preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva i Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) provesti upis spajanja dionica i promjenu temeljnog kapitala za društvo TIM TOPUSKO d.d., Topusko, OIB 24370218091 (dalje u tekstu: Društvo). Korporativna akcija spajanja dionica bit će provedena 24. ožujka 2023. godine prema popisu imatelja prava na 23.ožujka 2023. godine. Društvo je na Glavnoj skupštini održanoj 6. ožujka 2023. godine donijelo odluku o spajanju redovnih dionica oznake TIMT-R-A. Spajanje dionica provest će se na način da se postojećih 285.400 redovnih dionica oznake TIMT-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa 100,00 HRK spaja u 10 redovnih dionica nominalnog iznosa od 2.854.000,00 HRK. Zadnji dan namire postojećih 285.400 dionice oznake TIMT-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 23. ožujka 2023. godine. Prvi dan namire nove količine 10 dionice oznake TIMT-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 24. ožujka 2023. godine. Temeljni kapital Društva nakon provedene korporativne akcije spajanja dionica iznosit će 28.540.000,00 HRK i bit će podijeljen na 10 redovnih dionica na ime oznake TIMT-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 2.854.000,00 HRK. Upis promjene temeljnog kapitala bit će proveden 27. ožujka 2023. godine. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 28.540.000,00 HRK na iznos od 3.787.909,00 EUR. Pojedinačni nominalni iznos dionica preračunat je s iznosa od 2.854.000,00 HRK na 378.790,90 EUR. Temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 3.787.909,00 EUR za iznos od 91,00 EUR na iznos od 3.788.000,00 EUR povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica na ime oznake TIMT-R-A s iznosa od 378.790,90 EUR za iznos od 9,10 EUR na iznos od 378.800,00 EUR. Nakon provedbe, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 3.788.000,00 EUR i bit će podijeljen na 10 dionica oznake TIMT-R-A nominalnog iznosa 378.800,00 EUR.

TURISTHOTEL d.d. – JAVNA PONUDA ZA PREUZIMANJE

16.3.2023. godine u informacijski sustav SKDD-a upisana je i otvorena javna ponuda za preuzimanje društva TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Obala Kneza Branimira 6, OIB: 74204012744 (TUHO-I). - Ponuditelj je TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Božidara Petranovića 4, Zadar, OIB 44952903763 - Ponuditelj nije u zajedničkom djelovanju s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama. - Ponuda za otplaćene dionice oznake TUHO-R-A upisana je pod brojem preuzimanja 27475 - Ponuditelj snosi troškove ovjere potpisa dioničara na KA-POP nalogu - Ponuđena cijena za dionice iznosi 610,53 EUR. - Tekst ponude za preuzimanje objavljen je u Narodnim novinama br. 30/2023 od 15.3.2023. i na stranicama Zagrebačke burze d.d. 10.3.2023. - Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana kasnije objave. Ako posljednji dan roka pada u subotu, nedjelju, državni blagdan ili u neki drugi dan kada SKDD ne radi, rok istječe istekom prvog sljedećeg radnog dana.

SUNCE HOTELI d.d. - preračunavanje temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 16. ožujka 2023. godine za društvo SUNCE HOTELI d.d., Zagreb, OIB 06916431329 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala. Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 714.480.200,00 HRK na iznos od 94.827.818,70 EUR. Pojedinačni nominalni iznos dionica preračunat je s iznosa od 100,00 HRK na 13,27 EUR. Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 94.827.818,70 EUR za iznos od 1.945.392,70 EUR na iznos od 92.882.426,00 EUR smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica na ime oznake SUKC-R-A s iznosa od 13,27 EUR za iznos od 0,27 EUR na iznos od 13,00 EUR. Nakon provedbe, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 92.882.426,00 EUR i bit će podijeljen na 7.144.802 dionice oznake SUKC-R-A nominalnog iznosa 13,00 EUR.

DRAVA d.d. u stečaju -isključenje

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 18. sjednici održanoj 13. ožujka 2023. godine donosi O d l u k u o isključenju iz članstva izdavatelja DRAVA d.d. u stečaju 1. Izdavatelj DRAVA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju, Osijek. Stjepana Radića 15, OIB 75091025739, će biti 16. ožujka 2023. godine isključen iz članstva SKDD-a te će iz usluga SKDD-a isti dan biti isključeni i vrijednosni papiri koje je izdavatelj izdao ISIN: HRDRAVRA0002 oznake: DRAV-R-A 2. Zadnji dan namire vrijednosnih papira oznake ISIN: HRDRAVRA0002 oznake: DRAV-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a je 15. ožujka 2023. godine. O b r a z l o ž e n j e Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je društvo DRAVA d.d. u stečaju, OIB 75091025739 brisano iz sudskog registra. Slijedom navedenoga na temelju Pravila SKDD-a ispunjeni su uvjeti za trajno isključenje izdavatelja iz članstva.

OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE - uključivanje u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire

Na temelju Statuta i Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje u tekstu: SKDD), Uprava SKDD-a je na 17. sjednici održanoj 8. ožujka 2023. godine donijela, Odluku o uključivanju obveznica REPUBLIKE HRVATSKE u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire 1. Obveznice REPUBLIKE HRVATSKE ISIN: HRRHMFO253B1 OZNAKE: RHMF-O-253B u iznosu od 1.850.000.000,00 EUR uključuju se 8. ožujka 2023. godine u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire s datumom dospijeća 8. ožujka 2025. godine. Prvi dan za koji se obavlja namira u SKDD-u je 8. ožujka 2023. godine. 2. SKDD će u skladu s Pravilima SKDD-a o uključivanju nematerijaliziranih vrijednosnih papira u usluge SKDD-a izvijestiti izdavatelja vrijednosnog papira iz članka 1. ove Odluke, HANFA-u, tržišnog operatera i članove sudionike. 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal