Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

JADROAGENT d.d. - provedena isplata dividende

Obavještavamo vas da je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje SKDD) 20.4.2021. godine provelo isplatu dividende u novcu dioničarima izdavatelja JADROAGENT d.d. Pravo na isplatu dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 16.4.2021. godine bile upisane dionice oznake JDGT-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 40,00 HRK po dionici. Prilikom isplate dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave poreza. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu e-Ulagatelj, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge E-ULAGATELJ- možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno sami upisati preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno sami upisati prijavom na E-ULAGATELJ. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu E-ULAGATELJ, pozivamo vas da ju odmah uključite, u samo nekoliko koraka.

JADROPLOV d.d. – smanjenje temeljnog kapitala

na temelju članka 89., a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., članka 559. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenja br. Tt-21/1140-2 koje je 25. siječnja 2021. donio Trgovački sud u Splitu, na temelju kojeg je proveden upis u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 15. travnja 2021. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja temeljnog kapitala društva JADROPLOV d.d., Split, OIB 54431828108 (dalje u tekstu: Društvo). Na Glavnoj skupštini održanoj 7. prosinca 2020. godine, Društvo je donijelo odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 81.833.700,00 HRK za iznos od 65.466.960,00 HRK na iznos od 16.366.740,00 HRK smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica na ime oznake JDPL-R-A s iznosa od 50,00 HRK za iznos od 40,00 HRK na iznos od 10,00 HRK. Nakon provedenog smanjenja, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosi 16.366.740,00 HRK i podijeljen je na 1.636.674 redovne dionice oznake JDPL-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

Pripajanje društva PETROL d.d. društvu INA d.d.

Obavještavamo vas da su Trgovački sud u Zagrebu 31. prosinca 2020. godine i Trgovački sud u Rijeci 22. prosinca 2020. donijeli rješenja br. Tt-20/50688-2 i br. Tt-20/14863-3 na temelju kojih je u sudski registar upisano pripajanje društva PETROL d.d , Rijeka, OIB 14205530133 (dalje: Pripojeno društvo) društvu INA, d.d., Zagreb, OIB 27759560625 (dalje: Društvo preuzimatelj). Na temelju navedenih rješenja i provedenih upisa u sudskom registru, SKDD d.d. će 14. travnja 2021. u svom informacijskom sustavu provesti korporativnu akciju pripajanje izdavatelja. U navedenoj korporativnoj akciji provest će se upis prestanka članstva Pripojenog društva te isključenje dionica Pripojenog društva oznake PTRL-R-A, ISIN HRPTRLRA0009 iz usluga depozitorija i usluga poravnanja i namire te se neće provoditi zamjena dionica niti doplata u novcu, budući da Društvo preuzimatelj ima sve dionice Pripojenog društva. Zadnji dan namire dionicama oznake PTRL-R-A, ISIN HRPTRLRA0009 u informacijskom sustavu SKDD-a je 13. travnja 2021. godine.

BADEL 1862 d.d. - prijenos dionica manjinskih dioničara

Poštovani, u skladu s člankom 468. a u vezi s člankom 473. Upute SKDD d.d. (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-21/16186-2 koje je 7. travnja 2021. godine donio Trgovački sud u Zagrebu, a koje je provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 8. travnja 2021. godine provesti korporativnu akciju prijenosa dionica manjinskih dioničara društva BADEL 1862 d.d., Zagreb, OIB 36749512860 te će preknjižiti redovne dionice oznake BD62-R-A s računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara Meteor Grupa – Labud d.o.o., Zagreb, OIB 23359164583. U skladu s Odlukom Glavne skupštine društva BADEL 1862 d.d. koja je održana 14. srpnja 2020. godine SKDD će 8. travnja 2021. godine provesti isplatu otpremnine u iznosu od 12,86 HRK po dionici. Pravo na isplatu otpremnine ostvarit će dioničari na čijim će računima u SKDD-u 7. travnja 2021. godine na kraju dana biti upisane dionice oznake BD62-R-A. U slučaju postojanja opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo odgoditi provođenje prijenosa dionica manjinskih dioničara u svom informacijskom sustavu dok se ne ispune uvjeti propisani zakonom i Uputom SKDD-a.

DUKAT d.d. - prijenos dionica manjinskih dioničara

Poštovani, u skladu s člankom 468. a u vezi s člankom 473. Upute SKDD d.d. (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-21/15710-2 koje je 6. travnja 2021. godine donio Trgovački sud u Zagrebu, a koje je provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 7. travnja 2021. godine provesti korporativnu akciju prijenosa dionica manjinskih dioničara društva DUKAT d.d., Zagreb, OIB 25457712630 te će preknjižiti redovne dionice oznake LURA-R-A s računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara B.S.A. International S.A., Rue des Vétérinaires 42F, 1070 Anderlecht, Belgija, OIB 04147642024. U skladu s Odlukom Glavne skupštine društva DUKAT d.d. koja je održana 18. veljače 2021. godine SKDD će 7. travnja 2021. godine provesti isplatu otpremnine u iznosu od 928,00 HRK po dionici. Pravo na isplatu otpremnine ostvariti će dioničari na čijim će računima u SKDD-u 6. travnja 2021. godine biti upisane dionice oznake LURA-R-A. U slučaju postojanja opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo odgoditi provođenje prijenosa dionica manjinskih dioničara u svom informacijskom sustavu dok se ne ispune uvjeti propisani zakonom i Uputom SKDD-a.

GENERA d.d. - povećanje temeljnog kapitala

Poštovani, u skladu s člankom 89. a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-21/10062-2 Trgovačkog suda u Zagrebu koje je 16. ožujka 2021. godine provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 1. travnja 2021. godine za društvo GENERA d.d., Sveta Nedelja, OIB 25555531112 (dalje u tekstu: Društvo) proveo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini održanoj 23. veljače 2021. godine, Društvo je donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 166.037.400,00 HRK za iznos od 126.326.600,00 HRK na iznos od 292.364.000,00 HRK izdanjem 1.263.266 redovnih dionica oznake VERN-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK. Temeljni kapital Društva nakon provedenog povećanja iznosi 292.364.000,00 HRK i podijeljen je na 2.923.640 redovnih dionica oznake VERN-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK.
Starije obavijesti

SDA WEB Portal