Za rad ovih stranica se koriste kolačići (eng. cookies) te klikom na Pristajem odobravate njihovu uporabu. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.

Operativne obavijesti

VALAMAR RIVIERA d.d. – odgođena glavna skupština

Obavještavamo vas da je izdavatelj društvo VALAMAR RIVIERA d.d. obavijestilo javnost o odluci kojom je odgođeno sazivanje glavne skupštine dioničara koja se trebala održati 21.4.2020. godine. Slijedom navedenog briše se korporativna akcija KA: 24127.

IMPERIAL RIVIERA d.d. – odgođena glavna skupština

Obavještavamo vas da je izdavatelj društvo IMPERIAL RIVIERA d.d. obavijestilo javnost o odluci kojom je odgođeno sazivanje glavne skupštine dioničara koja se trebala održati 20.4.2020. godine. Slijedom navedenog brišu se korporativne akcije KA: 24159 i 24160.

PPK d.d. - obavijest o prijenosu dionica manjinskih dioničara

Poštovani, u skladu s člankom 468. a u vezi s člankom 473. Upute SKDD d.d. (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-20/4846-2 koje je 4. ožujka 2020. godine donio Trgovački sud u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu, a koje je provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 18. ožujka 2020. godine provesti korporativnu akciju prijenosa dionica manjinskih dioničara društva PPK d.d., Karlovac, OIB 18257277698 te će preknjižiti redovne dionice oznake PKMI-R-A s računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara Mesna industrija braća Pivac d.o.o., Vrgorac, OIB 28128148322. U skladu s Odlukom Glavne skupštine društva PPK d.d. koja je održana 16. prosinca 2019. godine, SKDD će 18. ožujka 2020. godine provesti isplatu otpremnine u iznosu od 3.361,71 HRK po dionici uvećanu za iznos kamate što iznosi 3.372,00 HRK po dionici. U slučaju postojanja opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo odgoditi provođenje prijenosa dionica manjinskih dioničara u svom informacijskom sustavu dok se ne ispune uvjeti propisani zakonom i Uputom SKDD-a.

ĐAKOVAČKA VINA d.d. - promjena vrste namire

Na temelju Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) i Statuta SKDD-a, Uprava SKDD-a na 17. sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine donosi O d l u k u o promjeni vrste namire za transakcije dionicama izdavatelja ĐAKOVAČKA VINA d.d. Određuje se 16. ožujka 2020. godine kao zadnji dan na koji se u SKDD-u razvrstavaju u postupak ugovorne namire transakcije dionicama ISIN: HRDKVNRA0004 oznaka: DKVN-R-A izdavatelja ĐAKOVAČKA VINA d.d., Mandićevac, OIB 72212121406, te se od 17. ožujka 2020. godine iste razvrstavaju u postupak pojedinačne namire. Za transakcije navedenim dionicama koje su od ranije razvrstane u ugovornu namiru, a za koje na T+3 nije nastupio predviđeni dan namire, mijenja se vrsta namire iz ugovorne u pojedinačnu. Razvrstavanje transakcija u postupak pojedinačne namire traje do izvršenja korporativne akcije prijenosa dionica manjinskih dioničara. O b r a z l o ž e n j e Društvo ĐAKOVAČKA VINA d.d. je 10. ožujka 2020. godine na održanoj Glavnoj skupštini donijelo odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara KUTJEVO d.d., Kutjevo, OIB 21918659912. Budući da se zbog provedbe korporativne akcije, prijenos dionica manjinskih dioničara, transakcije vrijednosnim papirima člana depozitorija smatraju visokorizičnim transakcijama koje ne ispunjavaju uvjete za razvrstavanje u ugovornu namiru, u skladu čl. 109. i 110. Pravila SKDD-a odlučeno je kao u izreci.

EUROCONSULTING d.d. – podjela dionica i povećanje temeljnog kapitala- dividenda u dionicama

Poštovani, u skladu s člankom 575. i 548. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-19/6702-2 koje je 31. prosinca 2019. godine donio Trgovački sud u Rijeci, a koje je provedeno u sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 17. ožujka 2020. godine u svom informacijskom sustavu provesti korporativnu akciju podjela dionica i 18. ožujka 2020. godine provesti upis povećanja temeljnog kapitala kao korporativnu akciju dividende u dionicama društva EUROCONSULTING d.d., Rijeka, OIB 14914922082 (dalje u tekstu: Društvo). Društvo je na Glavnoj skupštini održanoj 19. prosinca 2019. godine donijelo odluku: - o podjeli redovnih dionica oznake ECON-R-A na način da se jedna dionica oznake ECON-R-A, ISIN HRECONRA0002, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK dijeli na 10 redovnih dionica oznake ECON-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, - o povećanju temeljnog kapitala iz zadržane dobiti Društva. Temeljni kapital Društva je povećan s iznosa od 7.000.000,00 HRK za iznos od 500.000,00 HRK na iznos od 7.500.000,00 HRK izdavanjem 50.000 redovnih dionica oznake ECON-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK. Određuje se 16. ožujka 2020. godine kao zadnji dan namire u informacijskom sustavu SKDD-a za postojećih 70.000 redovnih dionica oznake ECON-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK. Prvi dan namire sa 700.000 redovnih dionica oznake ECON-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK u informacijskom sustavu SKDD-a je 17. ožujka 2020. godine, a količine dionica potrebno je uskladiti s navedenom podjelom dionica. Nakon provedbe korporativnih akcija podjela dionica i dividenda u dionicama u informacijskom sustavu SKDD-a bit će upisan temeljni kapital Društva u iznosu od 7.500.000,00 HRK koji će biti podijeljen na 750.000 redovnih dionica oznake ECON-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

AD PLASTIK d.d. - provedena isplata predujma dividende

Obavještavamo vas da je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje: SKDD) 12.3.2020. godine provelo isplatu predujma dividende u novcu dioničarima izdavatelja AD PLASTIK d.d. Pravo na isplatu predujma dividende ostvarili su dioničari na čijim su računima u SKDD-u 5.3.2020. godine bile upisane dionice oznake ADPL-R-A. Bruto iznos za isplatu iznosio je 4,00 HRK po dionici. Prilikom isplate predujma dividende obračunat je, obustavljen i isplaćen porez i prirez, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. UPUTA DIONIČARIMA ZA UPIS PODATAKA POTREBNIH ZA ISPLATU DIVIDENDE Ako očekujete isplatu dividende, a niste sigurni imate li u depozitoriju SKDD-a upisan ispravan račun za isplatu ili podatke o adresi oporezivanja, upućujemo vas na našu internetsku stranicu te besplatnu online uslugu <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">E-ULAGATELJ</a>, kao najjednostavniji i najbrži način na koji podatke možete provjeriti/upisati/promijeniti: PROVJERA UPISANIH PODATAKA: Korištenjem usluge E-ULAGATELJ možete provjeriti svoje podatke: račun za isplatu, adresu oporezivanja, dopisnu adresu, pregled isplaćenih/neisplaćenih sredstava iz korporativnih akcija, stanje na računu, pregled promjena po računu,... PROMJENA UPISANIH PODATAKA: RAČUN ZA ISPLATU: Dioničari koji nemaju upisan vlastiti račun za isplatu u SKDD-u, podatak o računu za isplatu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:980">sami upisati</a> preko naše internetske stranice. ADRESA OPOREZIVANJA: Dioničari koji nemaju upisane ispravne podatke o adresi oporezivanja, istu mogu izravno <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:101">sami upisati</a> prijavom na E-ULAGATELJ. Ako ste u dvojbi oko toga što predstavlja vašu adresu oporezivanja, molimo vas da se obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Ako još uvijek nemate uključenu uslugu E-ULAGATELJ, pozivamo vas da ju odmah <a href="https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:17:::NO::P17_OK,G_TT:1,1">uključite</a>, u samo nekoliko koraka.

HOTELI PUNAT d.d. - prijenos dionica manjinskih dioničara

U skladu s člankom 468. a u vezi s člankom 473. Upute SKDD d.d. (dalje: SKDD) i rješenjem br. Tt-20/326-12 koje je 4. ožujka 2020. godine donio Trgovački sud u Rijeci, a koje je provedeno u Sudskom registru, obavještavamo vas da će SKDD 10. ožujka 2020. godine provesti korporativnu akciju prijenosa dionica manjinskih dioničara društva HOTELI PUNAT d.d., Punat, OIB 56485977409 te će preknjižiti redovne dionice oznake HPNT-R-A s računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara FMTG Development GmbH iz Republike Austrije, A-1100 Beč, OIB 56899574702. U skladu s Odlukom Glavne skupštine društva Hoteli Punat d.d. koja je održana 19. prosinca 2019. godine, SKDD će 10. ožujka 2020. godine provesti isplatu otpremnine u iznosu od 328,00 HRK po dionici uvećanu za iznos kamate što iznosi 328,29 HRK po dionici. U slučaju postojanja opravdanog razloga, SKDD zadržava pravo odgoditi provođenje prijenosa dionica manjinskih dioničara u svom informacijskom sustavu
Starije obavijesti

SDA WEB Portal